Göm menyn

Kontakt

Anders Szczepanski

Föreståndare

Fil.lic.

Tel: 013-28 19 91, 070 975 6803

 

 

 

 


Monica Wise

Administratör

Tel: 013-28 19 79


Styrelse

Ordförande:
Margaretha Grahn

Ledamöter:
Per Andersson, IBL
Lars Björklund, ISV
Emilia Fägerstam, ISV
Bo Hinnerson, IKK
Martin Nelzén, ISV
Karin Stolpe, ISV
Jan Paul Strid, IKK
Carl Göran Svedin, IKE
Eva Lunnbäck, studeranderepresentant

Adjungerade ledamöter:
Eva Kätting
Anders Szczepanski
Håkan Ulfgard

Vetenskapligt råd

Prof. Jan Paul Strid, prof. Carl Göran Svedin, prof. Per Andersson och prof. Nina Nelson.
Enhetchef Anders Szczepanski sammankallande.


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 02 17:30:34 CET 2016