Göm menyn

Musikbibliotek

 

Personalen i Musicum förfogar över ett referensbibliotek, ett notbibliotek samt vissa musiktidskrifter. Fråga gärna oss om det är något du söker.


Sidansvarig: christina.hornell@liu.se
Senast uppdaterad: 2010-03-02