Göm menyn

Musik vid Linköpings universitet

Musikverksamheten vid Musicum har byggts upp under en 15-årsperiod och tillhör idag Institutionen för kultur och kommunikation (IKK). Vid Musicum finns en samlad kunskap och erfarenhet som är unik för universitet i Sverige. Den verksamhet som i dag bedrivs inom begreppet Musik vid Linköpings universitet är av olika slag: körer, orkestrar och fristående kurser.

Musiklivet vid LiU samverkar regelbundet med Linköpings kommun, Östgötamusiken, Folkuniversitetet och många andra institutioner. Med Östgötamusiken har LiU kontinuerligt ömsesidigt utbyte av orkestermusiker och sångare. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Musicum i C-huset på Campus Valla. 

LiU strävar efter att vara ett progressivt och konkurrenskraftigt universitet. Därför är det viktigt att LiU upplevs som en studie- och arbetsplats som tillvaratar och utvecklar människors kreativitet på många områden. Där spelar musiken en viktig roll. LiU är ett universitet som förknippas med hög kvalitet. Därför tar vi ansvar för att musiklivet håller hög konstnärlig kvalitet och till sin struktur och organisation är av sådant slag att det är till fördel för LiU. 

 


Sidansvarig: christina.hornell@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-14