Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Om orkestern

Linköpings Akademiska Orkester, LAO, är universitetets egen symfoniorkester. I orkestern spelar främst studenter och anställda vid Linköpings Universitet, men vi har även medlemmar utanför universitetet. Vi repeterar i Musicum på campus Valla. Orkestern ger både egna konserter med varierande program och medverkar vid universitetets promotioner och konserter. Vi gör också större produktioner där vi samarbetar med universitetets körer, solister och andra orkestrar.

Dirigent

Linköpings Akademiska Orkester dirigeras av Merete Ellegard, som är en mycket välutbildad och erfaren pedagog och dirigent. Det är även Merete som är orkesterns konstnärliga ledare, och väljer ut orkesterns repertoar.

Läs mer om Merete Ellegard

Kurs i orkesterspel, 30 hp

Du som spelar i Linköpings Akademiska Orkester kan också välja att delta i "Orkesterspel 30 hp", som ger 7,5 hp per termin. Kursen är öppen för den som har allmän behörighet för universitetsstudier och som godkänts vid spelprov. Det finns dock alla möjligheter att spela i orkestern utan att gå kursen.

Målen med kursen är att den studerande efter avslutad kurs ska kunna
- verka som orkestermusiker i amatörorkestrar på hög konstnärig nivå,
- demonstrera erfarenhet av spel i olika ensembletyper,
- använda kunskaper om musikens olika stilarter och uppförandepraxis under olika epoker,
- visa ökade insikter om musikens förutsättningar och funktion under skilda epoker och i olika miljöer.

För information om kursen se kursplanen. Är du intresserad av att vara med? Tveka då inte att ta kontakt med Merete Ellegaard.

E-post: Merete Ellegaard

Kursplan för Orkesterspel 30 hp


Sidansvarig: merete.ellegaard@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-10