Göm menyn

Per Linell porträttPer Linell

Professor

 

 

Bakgrund

Fil dr (allmän språkvetenskap), Uppsala 1974. 
Docent i allmän språkvetenskap. 
Professor vid tema K 1981-2006. 
NorFA gästprofessor i samtalsforskning vid Helsingfors universitet 1996-99. 
Professor vid Institutionen för språk och kultur 2006-.

 

 

Forskningsintressen

Forskning om samtal och andra kommunikativa verksamheter i deras sociala och kulturella sammanhang, bl.a. samtal i institutioner, organisationer och olika samhällssektorer.
Kommunikationen över gränser mellan professioner, institutioner och vardagsliv.
Teori om samtalsspråkets strukturer och funktioner.
Dialogiska teorier om språk, kognition och kommunikation (människors meningsskapande)

Forskningsprojekt

Dialogiska teorier.
Samtal i institutioner.
Samtalsspråkets grammatik.
Skriftspråksperspektivet i språkvetenskapen.
Teori om samtal och interaktion som kommunikativa verksamheter.
Lärande, minnande, interaktion och teknologi.

Pågående större arbeten

Samtalskulturer. Kommunikativa verksamhetstyper i samhället.
 

 


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-18