Göm menyn

Språkvetenskapens senmoderna historia 1960-2010

Under vårterminen 2011 har Per Linell, i dialog med Jan Anward, hållit fem 'bokslutsföreläsningar' om språkvetenskapens historia de senaste femtio åren.

Program

Videofilmer:

Föreläsning 1               Föreläsning 2                Föreläsning 3

Föreläsning 4               Föreläsning 5


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-10-10