Göm menyn

Språkflisa: Thessaloniki överlämnar skytteln

Jan Anward
(Finanstidningen 11/2 1998)

 

Dagen före nyårsafton publicerades en annons i svenska tidningar där Thessaloniki tackade för sig som kulturhuvudstad och önskade Stockholm lycka till. Den fråga som osökt inställde sig var vems släkting det var som hade fått i uppdrag att översatta annonsen från grekiska till svenska. Det mesta hade nämligen blivit fel och så stor brist på kompetenta översättare från grekiska till svenska kan det väl ändå inte vara?

Felen var inte så mycket av grammatisk natur. Nej, det som brast var känslan för hur man idiomatiskt uttrycker sig på svenska. Annonsen var full av vändningar som

sände skenet över hela världen,
gav tillfället till mer än 1,460,000 besökare,
avsmaka alla former av civilisation,
göra ytterligare ett stort steg framåt

Det finns förstås ingen anledning varför man inte skulle kunna säga så. Det är bara det att svensktalande har vant sig vid att det heter

spred (sitt?) ljus över hela världen,
gav mer än 1,460,000 besökare tillfälle,
få ett smakprov på alla former av kultur,
ta ytterligare ett stort steg framåt

Ett språk är inte bara ett förråd av ord och meningsbyggnader. Det är lika mycket en jättelik uppsättning av vändningar och frusna bilder. Det är sådana som gör det vardagliga betydelseslitet drägligt. På köpet skapar de också social samhörighet och hjälper en att skilja agnarna från havren.

Därför får andra uttryck än de hävdvunna en djupare mening än de trådslitna innebörder som de hävdvunna uttrycken bär, allt enligt den pragmatiska principen att större ansträngning än normalt innebär större intentionsdjup än normalt.

I Thessalonikis annons uttrycks sålunda helt andra betydelser än den räcka av klichéer som avsågs. Oftast är de lätt problematiska. Att sprida skenet låter knappast som en berömvärd verksamhet. Och fanns det något kvar av kulturen, när en och en halv miljon besökare hade avsmakat den?

Men på ett ställe har en stråle av nåd fallit på texten och låtit Thessaloniki, helt utan egen förskyllan, tala på ett inspirerat sätt:

Med denna festliga ceremoni …
överlämnar Thessaloniki skytteln till Stockholm

Vilken skyttel? Docent Eva Hedin var snäll och upplyste mig om den troliga förklaringen. Skyttel är vad som med en teknisk term kallas en faux ami, falsk vän, alltså. En faux ami är ett ord i ett främmande språk som liknar ett ord i det egna språket, men som förrädiskt nog har en helt annan betydelse. Engelskans prick är ett klassiskt exempel. Och skyttel är en falsk vän till nygrekiskans skitáli ‘pinne, stav’.

Vad översättaren har haft att översätta är säkert paradhíno ti skitáli ‘överlämna stafettpinnen’. Och det är samma frusna bild på nygrekiska som på svenska, inget upphetsande alls. Men översättaren har förletts av skitális falske vän skyttel till att skapa ett helt nytt uttryck på svenska, överlämna skytteln. Och förbluffande nog bär det uttrycket fram en originell och adekvat bild: vävaren som överlämnar skytteln till den näste som skall fortsätta arbetet med den stora europeiska kulturväven.

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-05