Göm menyn

Språkflisa: ‘Pappers eller ”Pappers?

Jan Anward
(Finanstidningen 22/1 1998)


Pappers, Svenska pappersarbetareförbundet, har varit på tapeten igen. Varje gång jag hör om förbundet på radio eller TV blir jag lika förvånad över uttalet av dess namn: ‘Pappers, med accent ett, dvs. med samma betoning som ‘Peters, och inte ”Pappers, med accent två, samma betoning som ”pappas. De som säger ‘Pappers säger ju inte ‘papper annars utan ”papper. Alltså inte mitt ‘pappers huvudpoäng utan mitt ”pappers huvudpoäng.

Var kommer uttalet av Pappers ifrån? Säkert finns det en förlaga i LO-norrländskan, den pseudo-dialekt som höga LO-funktionärer talar för att verka förtroendeingivande och bibehålla sin folkliga förankring. Men kan det ursprunget ensamt räcka som förklaring till det nästan totala genomslaget för ‘Pappers? Borde det inte också finnas någon annan, vanligare och kraftfullare, förlaga?

 

Det är instruktivt att jämföra med ‘sambo, ett annat ord som inte betonas som det borde. Det borde betonas som en sammansättning, med accent två. Jämför ”samtal och ”bergsbo.

Vaför gör det inte det då? Gun Widmark diskuterar frågan i sitt bidrag till Språket lever!, den festskrift som gavs ut när Margareta Westman, Svenska språknämndens föreståndare, fyllde sextio förra våren (Norstedts 1996) och kommer fram till den enda rimliga förklaringen: sambo uttalas precis som Sambo, namnet på den lille negerpojken i berättelsen Lille svarte Sambo. Det är förstås för att det blir roligare så, och säkert också för att en del censurerade associationer blir begravda i ordet på det sättet.

Så har ju ordet sambo också blivit framgångsrikt och till och med gett upphov till ett helt nytt ordmönster, tvåstaviga ord som slutar på bo och har accent ett: särbo, kvarbo, närbo, mammbo, …

Och ‘Pappers ? Finns det något ord som ‘Pappers är kalkerat på, och som har gett det LO-norrländska uttalet draghjälp? Min teori är att det gör det och att det ordet är namnet på en berömd massaprodukt, den blöja som alla reklam-TV-tittare älskar att hata: ‘Pampers.


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-05