Göm menyn

Språkflisa: Här kommer en Annan

Jan Anward
(Finanstidningen 12/6 1998)

 

En smärre debatt utbröt på den här sidan om ‘Betrachtungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg’ var den enda bok som Kafka publicerade under sin livstid. Hur det än är med den saken, så är den en mycket läsvärd liten bok.
 

Boken består av 109 korta betraktelser. Man kan läsa den på en halv- timme. Och den tål att läsas om. Alltid dröjer sig någon betraktelse kvar. Som nummer 46:

Das Wort ”sein” bedeutet im Deutschen beides: Dasein und Ihmgehören.

Den svenska översättningen är klart enklare att formulera än det tyska originalet:

Ordet ”sein” betyder i tyskan både: vara och hans.

Ville man fånga originalets lätta formuleringsnöd, skulle det väl bli:

Ordet ”sein” betyder i tyskan både: tillvaro och honomtillhörighet.

Varför pekar Kafka på en tillfällig formlikhet? För att vädra en misstanke om ett djupare samband, förstås. Men ett formellt sammanfall – homonymi med en teknisk term – brukar inte få oss att se ett betydelsemässigt samband. Ordvitsar till exempel

– Vem är FN-chef?
– Det är ju en Annan
!

bygger ju på att ‘fel’ betydelse ett tag skymmer den ‘riktiga’ betydelsen och skulle inte fungera om de båda betydelserna antogs vara samma betydelse.

Det som krävs är ett särskilt sinnestillstånd. Vi behöver sluta tro på tillfälligheter – precis som Strindberg i Inferno och En blå bok, där varje papperslapp på gatan är ett meddelande och där varje flyktig likhet är en del av Skaparens plan.

Då måste det finnas en djupare mening i att tyskan har samma ord för ‘vara’ och ‘hans’. Har man Kafkas förhållande till sin far (som Nils Granberg och Lars Holm skrev om här på sidan i slutet av maj), så är den djupare meningen inte svår att se: Sein ist sein sein – Att vara är att vara hans.
 

Har man väl fått skärvan i ögat, står sedan sambanden i kö. Här är två smakprov att fundera över:

Ordet ”kall” betyder i svenskan både: livsuppgift och kyla.

Ordet ”såg” betyder i svenskan både: seende i förfluten tid och kapverktyg.


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-05