Göm menyn

Språkflisa: Finns det liv, finns det hopp

Jan Anward
(Östgöta Correspondenten 12/11 2003)

 

Efter att ha riskerat livet genom att putsa vårt felkonstruerade köksfönster, kopplade jag av med att läsa om det – livet, alltså – i den alldeles nyutkomna Svenskt språkbruk, en aptitlig tegelsten på 1433 sidor.
Svenskt språkbruk är en ordbok över konstruktioner och fraser. Det är inte där man får veta vad liv är. Då får man gå till en uppslagsbok. Inte heller får man veta var ordet liv kommer från. Att liv är en avledning av ett verb som ursprungligen betydde ’bli kvar’ och att ordet, som i de flesta germanska språk, betyder både ’tillvaro’ och ’kropp’ får man gå till en vanlig ordbok, typ Nationalencyklopedins ordbok, för att få reda på. Inte heller står där några bevingade ord eller händiga citat om livet.”Livet, även om jag dog av det.” - den första (och den sista) kartongen i Erik Beckmans Hertigens kartonger (från 1966) - får vi leta oss fram till i särskilda samlingar av bevingade ord och citat.
Nej, i Svenskt språkbruk hittar vi de vardagliga vändningar och frusna bilder som vi svensktalande använder när vi talar om livet, de anonyma traditioner av språkande om livet som man måste ha tillgång till för att kunna tala och skriva svenska. Det är i princip inget fel på: Se till att pengarna finns där klockan 12, om du tycker om livet. Det är bara det att det inte heter så på svenska. Det heter: Se till att pengarna finns där klockan 12, om livet är dig kärt. Om livet är dig kärt är en av de färdiga formuleringar som dels gör det dagliga språkandet lättare, dels fungerar som en effektiv markör av grupptillhörighet.
De traditioner som artikelförfattaren samlat i den fyra kolumner långa artikeln 1liv (’tillvaro’ etc.) är det fascinerande att ta del av. Man slås snabbt av hur många olika sätt vi har prata om livet. Liv är något som man har och som man kan berövas, ta av någon annan (eller av sig själv), ge åt någon annan eller själv offra. Liv kan ägnas åt värdiga ändamål eller slösas bort. Liv är också en förhöjd kvalitet hos den jämngrå existensen – man kan kvickna till liv och ruskas till liv och man kan leva livet. Liv är dessutom något man är i – mitt i, sent i eller tidigt i livet. Och liv kan i sin tur vara i något annat - i sus och dus, elände eller Kristus.
Det fina i kråksången är att ordboken inte bara innehåller själva uttrycken, utan också – till skillnad från sin föregångare Svensk handordbok (från 1966) - autentiska exempel på hur uttrycken används. Därför är det lätt att spinna vidare på traditionen.

Det var först på livets höst som jag fick leva mitt eget liv. Jaja, sånt är livet, men så länge det finns liv, finns det hopp och självförverkligande är inte allt här i livet. Aldrig i livet har jag tillåtit mig att glömma att livet är en strid. Men just nu sprudlar jag av liv och lever livet för glatta livet.


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-05