Göm menyn

Språkflisa: Det är roligare att vara ©opywrighter

Jan Anward
(Finanstidningen 9/5 1998)

 

Har en copywriter copyright på varje copy som hon skriver? Om inte, så borde hon kanske byta yrke och bli copywrighter.

Ordet, som dök upp i en artikel om fikonspråket i IT-branschen*, är förstås en sammanblandning, av ‘copyright’ och ‘copywriter’. Men det är en sammanblandning som ser ut som en tanke.
 

Så är det nästan alltid. När vi blandar ihop två ord uppstår ny och suggestiv betydelse.
 

Lewis Carroll visste det. Han kallar sammanblandningar portmanteau-ord, ord som man likt en kappsäck kan pressa ned mycket i (teleskopord är den rätt fantasilösa svenska termen). Den berömda nonsensdikten Jabberwocky i sjätte kapitlet i Lewis Carrolls Through the Looking-Glass, den som börjar ” ‘Twas brillig and the slithy toves / Did gyre and gimble in the wabe:”, är gjord av sådana ord. ‘Slithy’ till exempel består av ‘slimy’ (slemmig) och ‘lithe’ (smidig), förklarar Humpty Dumpty.
 

Freud visste det. Han kallar sammanblandningar förtätningar och spårar censurerade tankar i dem. Det kan man läsa om i Vardagslivets psykopatologi eller i första delen av Orientering i psykoanalys.

Ett exempel, som Freud hämtade från Meringer och Meyers stora undersökning av felsägningar (1895), är ‘Dann aber sind Tatsachen zum Vorschwein genommen’. ‘Zum Vorschein’ (i dagen), säger Meringer och Meyer, har där blandats med ‘Schweinereien’ (svinerier). ‘Till svines’ försöker Nils Haak översätta ‘zum Vorschwein’ med.

Ofullständig censur, säger Freud. ‘Schweinereien’ har censurerats och ersatts med ‘Tatsachen’ (fakta), men ger sig spöklikt tillkänna i ‘Vorschwein’.
Och så har inte bara fakta kommit i dagen, utan också svinerierna.
 

Joyce, sammanblandningarnas stormästare, visste det. Sammanblandningar är det stoff som Finnegans Wake är vävt av. Ett ord som ‘treachers’ innehåller minst ‘teachers’ (lärare), ‘preachers’ (präster) och ‘traitors’ (förrädare). Ofta går de också på skrå över språkgränserna, som i ‘teargarten’, en blandning av engelskans ‘tear’ (tår) och tyskans ‘Tiergarten’ (djurpark).
 

Ändå är inte sammanblandningar rumsrena hos språkvetare och språkvårdare. De är språkfel. Sammanblandning är ingen legitim ordbildningsmetod, som avledning eller sammansättning. Ord ska inte tryckas ihop på det här sättet, de ska följa varandra som pärlor på en tråd.

Men ljuv ny betydelse uppstår när vi glömmer det.
 


* I DN 26/2 1998. Där intervjuades Alexander Danielsson. Och enligt artikeln är AD alltså ingen vanlig copywriter. AD är copywrighter.


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-05