Göm menyn

Språkflisa: Att tolka en Jannike

Jan Anward
(Finanstidningen 11/6 1997)


Häromveckan dök den ultimata janniken upp på en veckotidnings löpsedel:

skvallerlöp

 

På fem rader lyckas denna rubrik kondensera ett helt ..års sensationsjournalistik. Men vi kan få ut ännu mera ..betydelse ur rubriken genom att göra en jakobson på ..den. Enligt Roman Jakobson använder sig poesi av en ..särskild teknik för att skapa betydelse:

"Den poetiska funktionen projicerar ekvivalensprincipen ..från selektionsaxeln på kombinationsaxeln." (Roman ..Jakobson: Lingvistik och poetik, i densammes Poetik ..och lingvistik, PAN 1974, s. 150)

 

 

 

Vad Jakobson syftar på med denna klassiska, men ack så kryptiska formulering är följande (medvetna eller omedvetna) teknik: Genom att placera ljudlika ord på parallella ställen i en text visar man att de hänger samman betydelsemässigt på ett nytt sätt. I den klassiska

Hälsan för halsen - Bronzol

gör ljudlikheten, och andra formella likheter, hälsan och halsen till utbytbara storheter - tack vare Bronzol.

Att jannikerubriken är poetiskt strukturerad är fullständigt klart. Två nominal- fraser med strukturen attribut + sammansatt substantiv (lesbisk tv-kändis och Jannikes pojkvän) förenas av ett finit sammansatt verb (övertog), med en genomgående stavelseöppning i den andra stavelsen i de sammansatta orden (ve i tv-kändis, ve i övertog, i vän).

Dessutom speglas de båda stavelseöppnande konsonanterna v och t i verbet i de båda sammansatta substantiven. Den första konsonanten i det första ledet i det sammansatta verbet (v i över) är också den första konsonanten i det andra ledet i det andra substantivet (v i vän) och den första konsonanten i det andra ledet i det sammansatta verbet (t i tog) är också den första konsonanten i det första ledet i det första substantivet (t i tv).

Därför ska vi uppfatta ljudlikheten mellan lesbisk och Jannikes (...isk och ...ikes), båda attribut, och ljudlikheten mellan tv-kändis och pojkvän (...kän... och ...vän), båda substantiviska huvudord, som betydelse-
skapande. Lesbisk och Jannike hamnar i samma kategori, liksom tv-kändis och pojkvän. Och den dolda meningen i rubriken, den skröna som säljer, har blivit uppenbar: tv-kändisen tar över pojkvännen och Jannike blir lesbisk.

Not: En jannike är en nyhetsskröna om Jannike. En lyckad veckotidnings- löpsedel kombinerar gärna en jannike med en christer och/eller en victoria. En möjlig utvecklingstendens, som jag såg ett exempel på bara härom- dagen ("Jannike brädar Victoria?"), är att också de enskilda skrönorna kombinerar Jannike, Christer och Victoria. Det hela påminner osökt om min ungdoms skräckfilmer från Hammer Productions: Dracula möter mumien, mumien möter King-Kong, King-Kong möter Frankenstein, osv. Så bli inte förvånad när Christer lämnar Jannike för Victorias skull och Jannike gråter ut hos Efva.


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-05