Hide menu

Projects

Grammar in conversation

http://www.ofti.se/gris/

 

Dynamo - Dynamic modelling of the relationship between language acquisition and language change.

1994-1997

The purpose of this project is to build a precise model of language acquisition. The model is intended to account for phenomena that language acquisition models normally do not account for:
- the fact that a normal outcome of language acquisition is language change;
- the fact that language acquisition does not stop at age four or five, but is a life-long process;
- the fact that language acquisition typically leads to a range of individual competences, rather than to initiation into some invariable Saussurean langue.

Dynamo reports

I: Project presentation

http://www2.ling.su.se/forskning/Dynamo/presentation
(PDF)

II: Swedenmark, John: Case attrition in middle Swedish and the place of the peripheral rule in historical linguistics. (PDF)

Appendix: Kaffetåren (JPG)

III: Eriksson, Gunnar: Gradvisa förändringar och genreskillnader. Studier av språkutveckling och språkförändring. (PDF)

IV: Jäderberg, Lars: Att vända på steken. (PDF)


Anward, Jan 1994: ’Från Potatisen kokas till Koka potatisen!’. In: Språkbruk, grammatik och  språkförändringEn festskrift till Ulf Teleman. Lund: Nordiska språk. 251-262.

Anward, Jan 1996: ’Om språkets roll i olika skeden av livet’. Språk och stil 6. 27-37.


Anward, Jan (interviewed by Gunilla Litzell) 1997: ’Dialogen som arbetsmetod’. Möten 2/1997. 8-9.


Anward, Jan & John Swedenmark 1997: ’Kasus nej, bestämdhet ja. Om möjliga modeller av nominalböjningens utveckling i svenskan’. In:  Patrik Åström (ed): Studier i svensk språkhistoria 4. Stockholm. 21-34.

Juvonen, Päivi 1996: ’Språkkontakt och språkförändring: om användningen av demonstrativa pronomen i en sverigefinsk kontaktsituation’. In Leena Huss (red.): Många vägar till tvåspråkighet. Uppsala. 57-88.

Juvonen, Päivi 2000: Grammaticalizing the definite article: a study of definite adnominal determiners in a genre of spoken Finnish. Stockholm.

Jäderberg, Lars 1995: ’Matrecept från tre sekel’. Språk & stil 5. 93-119.

Jäderberg, Lars 1995: ’A genre in historical perspective – Swedish cooking recipes’. In: Papers from the XVth Scandinavian Conference of Linguistics. Oslo. 252-263.

Kvist, Ulrika 1994: Rörande markering och svenska böjningssuffix. D-uppsats. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Kvist, Ulrika 1995: ’On semantic markedness and Swedish inflectional suffixes’. In: Papers from the XVth Scandinavian Conference of Linguistics. Oslo. 269-276.

Benveniste, Émile 1995: Människan i språket. Texter i urval av John Swedenmark. Översättning: John Swedenmark och Maja Lundgren. Stehag.

Swedenmark, John 2009: Kritikmaskinen och andra texter. Stockholm.


Page manager: agnese.grisle@liu.se
Last updated: 2015-08-27