Göm menyn

Om Jan Anward

Efter grundutbildning vid Stockholms universitet antogs Jan Anward till forskarutbildning i allmän språkvetenskap vid Uppsala universitet. Han blev filosofie doktor där 1981. Efter några år som forskarassistent i Uppsala fick Jan Anward 1985 en av de allra sista docenttjänster som ledigförklarades i landet (de avskaffades 1986) och blev docent i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet. Höstterminen 1986 vikarierade han för Per Linell vid Tema K och fick därmed sin första längre linköpingserfarenhet. I Stockholm blev Jan Anward med åren professor och prefekt. Den 1/1 2000 anställdes han som professor i språk och kultur vid Linköpings universitet (se hans installationsskrift), inom ramen för den nystartade forskarskolan Språk och kultur i Europa, vars föreståndare Jan Anward var till och med 2012. År 2011 blev Jan Anward kontraktsprofessor vid LiU och 2014-2016 var han professor emeritus.

Åren 2009-2016 var Jan Anward också gästprofessor i Skandinavistik vid Universität Zürich.

Åren 2002 – 2008 var Jan Anward dekanus för området Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet. Han har också varit ordförande för Linköpings universitets Centrala anställningsnämnd (2006 – 2008), som handhar rekryteringen av LiU foass, och proprefekt för Institutionen för språk och kultur (2000 – 2006). Under åren 2007 - 2012 var Jan Anward chef för avdelningen för språk och kultur (ASK) vid IKK.

Jan Anward har ofta anlitats som opponent, sakkunnig, utvärderare och mentor.

Jan Anward avled den 28 januari 2016.


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-05