Göm menyn

Hur språk görs

2014

Jan Anward har här samlat ett antal studier med samma tema: språkstruktur är inte bara något man har tillgång till, det är också något man hela tiden gör. Ett språksystem är något som uppstår och återuppstår i den språkliga praktiken.

Den första studien (phs) bygger på en närläsning av den klassiska strukturalistiska traditionen.

De övriga studierna, utom en (Textreproduktion), är studier av svenskt samtalsspråk, resultat av Jan Anwards arbete inom projektet Samtalsspråkets grammatik (http://www.ofti.se/gris/).

Textreproduktion finns med här för att upprätta en förbindelse mellan två fenomen som Jan Anward har behandlat i olika sammanhang: textreproduktion och återanvändning med différance.


1. phs  (PDF)


2. samgram

Allt du önskar kan du få? Om SAG och talspråket. (PDF)

Samhällets syntaktiska sida. (PDF)

att. (PDF)

Textreproduktion – teori och praktik. (PDF)

Interaktion och tradition. (PDF)

Om assonans i samtal. (PDF)

Att befolka samtalsrummet. En fallstudie. (PDF)

 

Publikationshistoria (PDF)


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-05