Göm menyn

Forskning

Språkets natur

Jan Anwards forskning under fyra decennier har sökt svar på grundläggande frågor om mänskliga språks egenskaper och språkets roll i den mänskliga tillvaron. Några huvudområden har varit:

Språkutveckling som livslång process

Språkutveckling, som är en livslång process, innebär en utvidgning av och förkovran i en repertoar av roller i språkliga verksamheter. Roller finns delvis där och ’väntar’ på en i verksamheterna, men de har frihetsgrader inom vilka olika strategier för makt och solidaritet kan utveckla dem.
Publikationer: 1983a, 1989a, 1990, 1996, 1997a, 2005a, 2007b

Personer vars kommunikationsförmåga påverkas av sjukdomar av olika slag (afasi, demens, psykos) strävar efter att upprätthålla sin normalitet i för dem välkända roller.
Publikationer: 2003a, 2010a, 2010b.
Se även Jan Anwards presentation om språk och demens:
[2013] Jan Anward: ’Epistemics and Dementia’. Keynote presentation. Epistemics in Interaction. Helsinki, September 19, 2013.
http://video.helsinki.fi/Arkisto/flash.php?id=20247


Mänskliga språk som öppna och dynamiska system

Förkovran i en befintlig roll eller initiering i en ny roll öppnar nya möjligheter för uttryck, till vilka befintliga språkliga resurser, hos talaren eller i omgivningen, mobiliseras. Språk är öppna och dynamiska system, som förändras i och med varje ny användning av dem. Sådana förändringar är dock konservativa och märks normalt inte, eftersom de behöver inordna sig i en pågående tradition. Unga vuxna kan försöksvis identifieras som en grupp som mera fritt kan förändra traditioner.
Publikationer: 1981, 1996, 2000a, 2005b.
Se också Jan Anwards presentation:
[2014] Jan Anward: ‘Burning common ground. On iconoclastic interaction’. Helsinki Lecture in Intersubjectivity. Helsinki, April 11, 2014.
http://video.helsinki.fi/Arkisto/flash.php?id=20275

Hur språkstruktur uppstår i samtal

Språkstruktur föds, stabiliseras och utarbetas i samtal.
Publikationer: 1976c, 1999b, 2000b, 2002, 2003d, 2003e, 2004b, 2005b, 2005c, 2006b, 2007a, 2010c, 2011b, 2014a, 2014b.
Se också Hur språk görs.
 
Ordklasser i världens språk

Ett språks ordklassystem är en unik expansion av ett från början enkelt system.
Publikationer: 1998, 2000a, 2001a, 2004a, 2006a.
Se också: Anward, Jan, ms 1996: The Dao of Lexical Categories. Part 2: Groundings. (PDF)


Svenska som europeiskt språk

I ett antal artiklar har Jan Anward försökt fånga olika aspekter av svenskans särart.
Publikationer: 1973, 1974a, 1974b, 1974c, 1976b, 1980b, 1981, 1982b, 1986a, 1988, 1989b, 1994b, 1997d, 2000b, 2004b.


 

Poulärvetenskapliga artiklar om dessa och andra ämnen återfinns i flikarna
Språkflisor och Fti Kultur i vänstermenyn.
De flesta av dessa artiklar finns också samlade i Ett öppet språk (PDF).


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-19