Göm menyn

För aktuell kursinformation gå till:

https://liu.se/studieinfo/


1) Välj att söka på kurs.

2) Skriv in kurskod eller namn och klicka på "sök".

3)Klicka på kurslänken för att komma till kursens studieinformation.

2) Välj termin (kursstart).

3) Klicka på någon av flikarna "kursplan", "kurslitteratur" eller "övriga dokument".

Obs! Kurshemsidorna i vänstermenyn uppdateras inte längre.

 

Konstvetenskap och visuell kommunikation vid Linköpings universitet

Konstvetenskapens studieobjekt är sådana av människan framställda föremål som förmodas vara medvetet visuellt gestaltade. Konstvetarens huvuduppgifter är att förklara varför dessa föremål har tillkommit, varför de ser ut som de gör och hur de fungerar och uppfattas i sin historiska och sociala kontext.

Konstvetenskap och visuell kommunikation är en ämnesavdelning inom Institutionen för kultur och kommunikation. Avdelningen ger kurser i konstvetenskap från grundläggande till avancerad nivå samt från och med 2010 en kurs med rubriken Berlins arkitektur, konst och kulturliv. Vidare medverkar ämnet med betydande kursdelar i Kandidatprogrammet i kulturvetenskap  (bl.a. med en kurs i entrepenörskap för kulturarbetare) och i programmet Grafisk design och kommunikation i Norrköping. Avdelningen gör utöver detta flera andra utbildningsinsatser inom och utanför universitetet.

 

Kontakt och information

Ämnesadminstratören Kristina Hellman (kristina.hellman@liu.se) ger dig information av allmän art och kan svara på frågor om scheman, salar, tentamenstider, vilka kurser som ges o.s.v.

När det gäller frågor om t. ex. kursinnehåll, uppläggning av tentamen och litteraturens innehåll kan du vända dig till undervisande lärare eller till ämnesrepresentant, Anna Ingemark (anna.ingemark@liu.se ) som också svarar på frågor om behörighet till olika kurser.

Har du frågor som rör studiernas allmänna uppläggning, studiesociala frågor eller studieteknik vänder du dig till studievägledaren Birgitta Lönning (013-28 10 82, birgitta.lonning@liu.se ).Besöksadress: hus Key, 2 tr (plan 4), Campus Valla
Postadress: Konstvetenskap och visuell kommunikation, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, 581 83 LinköpingSidansvarig: kristina.hellman@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-07-03