Göm menyn

Formgivning

Formgivning vid Estetiska enheten på Institutionen för kultur och kommunikation förekommer dels som ett generellt ämnesinnehåll där vi t ex arbetar med form- och färgteori, visualiseringstekniker i två- och tredimensionella material samt metoder för formgivning och idéutveckling. Dessutom har vår formgivning en stark koppling till arbete i slöjd med olika material där det ingår som en integrerad del i kurser med inriktning mot textil eller trä och metall.

 

Formgivningsutbildning erbjuds både inom flera fristående kurser och inom en kandidatutbildning om 180 hp i programmet för Slöjd, hantverk och formgivning. Inom våra kurser i slöjd som är knutna till lärarprogrammet behandlar formgivningen även ett ämnesdidaktiskt perspektiv.

 

Formgivningsutbildningen syftar till att studenterna ska utveckla förmåga att se, analysera och utveckla ett personligt formspråk i olika material och sammanhang. Detta görs genom en kombination av eget experimentellt arbete och ett reflekterande över eget och andras skapande.

 

 

 

Färgkartor

 


Sidansvarig: carina.skoog@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-08-29