Göm menyn

Allmän fonetik

Ämnet fonetik berör det talade språket och därmed språkets ljudsida. Hur produceras språkljud? Vilka akustiska mönster kännetecknar enskilda språkljud? Hur uppfattas dessa mönster av en lyssnare? Fonetiken behandlar förutom detta också ljuduppsättningen i världens språk och enskilda dialekter. Vilka egenskaper i talet gör att vi kan identifiera en talares geografiska härkomst - till och med hans eller hennes modersmål? På senare tid har utvecklingen inom talteknologi varit en ytterligare faktor som drivit den fonetiska verksamheten vidare. Vad i talet är relevant och nödvändigt för att ett taligenkänningssystem skall fungera på ett tillfredsställande sätt? Vad avgör om syntetiserat tal låter naturligt och rätt?
Fonetiken använder sig mycket av tekniska analysmetoder. Studier av talets ljudvågor och spektrala sammansättning är därför grundläggande utöver den beskrivning av tal som baseras på hörselintryck.

På IKK bedrivs ämnet fonetik som enskilda moment i olika språkutbildningar och i samarbete med Forskarskolan Språk och kultur i Europa. Vidare äger fonetisk verksamhet rum i samband med utbildningen i logopedi och kognitionsvetenskap.


Sidansvarig: gunilla.christiansen@liu.se
Senast uppdaterad: 2011-02-28