Göm menyn

Filosofi vid Linköpings universitet

Filosofin som akademisk disciplin studerar frågor av på en gång mycket allmän och mycket grundläggande natur. Centralt i ämnet är analysen av de begrepp, metoder och teorikonstruktioner som människan använder sig av, för att förstå och ta ställning till den fysiska värld som omger henne och den sociala värld som hon tillhör.

studenter diskuterar


Undervisning i filosofi ges vid LiU sedan 1989, både i teoretisk filosofi och i praktisk filosofi , med kurser från grundnivå till avancerad nivå inom båda disciplinerna. (Läs mer under Ämnesbeskrivning för en förklaring av uppdelningen mellan teoretisk och praktisk filosofi.)

Filosofistudier är ett bra komplement till alla slags övriga studier. Det är vanligt att filosofistudenter läser en kombination av ämnen inom den humanistiska eller samhällsvetenskapliga sektorn, till exempel på det Kulturvetenskapliga programmet, där filosofi är ett av ämnena som ingår i det inledande basblocket. Vi har också studenter med helt annan inriktning, som till exempel bedriver naturvetenskapliga studier eller läser vid teknisk fakultet.

 


LÄS MER OM VÅRA FRISTÅENDE KURSER HÄR:

Kurser i praktisk filosofi (30 hp-kurser)

Kurser i teoretisk filosofi (30 hp-kurser)

Distanskursen Hjärna och medvetande (7.5 hp)

Distanskursen Vetenskapsteori för naturvetare (7.5 hp)


 

Undervisningsformerna är främst föreläsningar och seminarier, där vi lämnar utrymme för frågor och diskussioner. I vissa delkurser krävs att studenten refererar en text eller väsentligt resonemang inför kursen. I flera kurser sker redovisning i form av en hemuppsats.

På högre nivåer (fördjupningskurs och avancerad nivå) sker undervisning främst vid seminarier, där texter som ingår i kurslitteraturen samt studenternas egna uppsatser behandlas. Undervisning meddelas då också som enskild handledning.

Utöver den schemalagda undervisningen förekommer ibland gästföreläsningar. Det kan vara ett besök av någon filosof från ett annat svenskt universitet eller från utlandet. Dessutom håller Filosofiska Föreningen möten med föredrag, diskussion och eftersits ca en gång i månaden under terminstid.

Kurserna i filosofi ges med en viss periodicitet. Det betyder att vi inte ger alla kurser varje termin. Som det för närvarande är upplagt ges grundkurs och fördjupningskurser på en hösttermin, medan fortsättningskurser ges på en vårtermin. Detta gäller både teoretisk och praktisk filosofi. I teoretisk filosofi ges också en grundkurs på vårterminen. Denna följs dock inte av någon fortsättningskurs på höstterminen. Avancerade kurser kan ofta påbörjas bade host- och vårtermin. Anledningen till detta är att det endast rör sig om enstaka studenter och att undervisningen i huvudsak utgörs av individuell handledning.

 

HITTA SCHEMAT/SALEN!

ANVÄNDBARA länkar

KONTAKTA OSS:

Martin Berzell
Universitetslektor

martin.berzell@liu.se

Birgitta Lönning
Studievägledare

Telefon 013-28 1082
birgitta.lonning@liu.se
Besöksadress: Hus Key, rum 4426
Boka tid för vägledningssamtal:
www.timecenter.com/filfak-uv/

Monica Wise
Administratör

Telefon 013-28 1979
monica.wise@liu.se
Hus Key, plan 4, rum 4213


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14