Göm menyn

Vetenskapsteori och dataetik, 4 hp (718G10)

Kursen ingår i programmet för Statistik och dataanalys. Ges höstterminer.Kursen ger en presentation av vetenskapsteoretiska problemställningar samt en kort orientering om viktiga skolbildningar.

Följande delområden behandlas:
Den vetenskapliga traditionens framväxt och utveckling; den hypotetiskt-deduktiva forskningsmodellen, induktion och falsifikation; begreppen vetenskap, förklaringar, hypotesprövning och observation; skolbildningarna positivism, paradigmteorin, falsifikationism och hermeneutik; en orientering om olika forskningsetiska frågeställningar. Inom det forskningsetiska området är det framförallt dataetik som studeras.

För mer information, se kursplanen nedan eller programmets hemsida: http://www.liu.se/utbildning/program/statistik

Vid frågor om kursen, kontakta Fredrik Stjernberg, fredrik.stjernberg@liu.se


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-31