Göm menyn

Vetenskapsteori och dataetik, 4 hp (718G10)

Kursen ingår i programmet för Statistik och dataanalys. Ges höstterminer.
Kursen ger en presentation av vetenskapsteoretiska problemställningar samt en kort orientering om viktiga skolbildningar.


Följande delområden behandlas:
Den vetenskapliga traditionens framväxt och utveckling; den hypotetiskt-deduktiva forskningsmodellen, induktion och falsifikation; begreppen vetenskap, förklaringar, hypotesprövning och observation; skolbildningarna positivism, paradigmteorin, falsifikationism och hermeneutik; en orientering om olika forskningsetiska frågeställningar. Inom det forskningsetiska området är det framförallt dataetik som studeras.För mer information, se kursplanen nedan eller programmets hemsida: http://www.liu.se/utbildning/program/statistik


Vid frågor om kursen, kontakta Fredrik Stjernberg, Fredrik.stjernberg@liu.se
 


KursINFO hT 2016:

 

Kursplan (länk)

Kursens schema kommer att finnas tillgängligt på TimeEdit . Sök på kurskoden 718G10.

 

 


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 06 08:44:10 CET 2017