Göm menyn

Praktisk information kring studier i filosofi

Välkommen att studera filosofi hos oss på Linköpings universitet!

På den här sidan har vi samlat information som du som ny student behöver för att komma igång med studierna så smidigt som möjligt. Här finns också länkar som du har nytta av under kursens gång, t ex kartor till våra lokaler.

Information om registrering, IT-tjänster m.m.

Lokaler

Kartor till lektionssalar hittar du genom att använda sökfältet i sidhuvudet (längst upp till höger i det blå fältet) som finns på alla LiU-hemsidor. Välj "sök en lokal" och skriv in namnet på lokalen.

IKK använder i stor utsträckning egna lokaler för undervisning. Klicka på länken "kartor över våra lokaler" för att hitta till IKK:s egna undervisningslokaler och personalens tjänsterum.

Studievägledningen vid IKK

Anmäl dig till tentor

För att skriva en salstenta i den kurs du är registrerad på måste du anmäla dig till tentatillfället - senast 10 dagar innan tentan går. Du anmäler dig med ditt LiU-ID via studentportalen.

Schema för den aktuella terminens tentor i filosofikurser hittar du i menyn under länken "Salstentor".

Språkverkstäder

Språkverkstäderna är öppna för alla studenter vid Linköpings universitet som vill ha hjälp med muntlig eller skriftlig framställning på svenska och engelska. Hjälpen är kostnadsfri. Du kan få hjälp med att formulera dig bättre i vetenskapligt skrivande. Det kan handla om PM, rapporter och andra liknande texter som är vanliga under universitetsutbildningen. Observera dock att man inte korrekturläser i Språkverkstäderna. Syftet är att ge hjälp till självhjälp. I Språkverkstäderna kan du också få hjälp med muntliga uppgifter, att planera en redovisning, manusteknik, förberedelser, tekniska hjälpmedel med mera. Våga tala-kurser ges också på kvällstid varje termin.

Besök gärna hemsidan: http://www.liu.se/ikk/sprakverkstader

 

HITTA SCHEMAT/SALEN!

ANVÄNDBARA länkar

KONTAKTA OSS:

Martin Berzell
Universitetslektor

martin.berzell@liu.se

Birgitta Lönning
Studievägledare

Telefon 013-28 1082
birgitta.lonning@liu.se
Besöksadress: Hus Key, rum 4426
Boka tid för vägledningssamtal:
www.timecenter.com/filfak-uv/

Monica Wise
Administratör

Telefon 013-28 1979
monica.wise@liu.se
Hus Key, plan 4, rum 4213


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14