Göm menyn

Kursplaner filosofi - fristående kurserPå den här sidan har vi samlat alla kursplaner, även för kurser som inte ges innevarande termin. Klicka på kursens namn för att öppna kursplanen. Kontakta administratör eller studievägledare för att få hjälp med att ta fram kursplaner för äldre kurskoder. För kursplaner för filosofikurser inom lärarprogrammet, se separat sida (via menyn).

Kurs - klicka på namnet för att öppna kursplanen

kurskod

Praktisk filosofi 1, grundkurs

718G01

Praktisk filosofi 2, fortsättningskurs

718G02

Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs

718G03

Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs

718A01

Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs)

718A02

Praktisk filosofi, avancerad kurs  (masterkurs)

718A03

Teoretisk filosofi 1, grundkurs

720G01

Teoretisk filosofi 2, fortsättningskurs

720G02

Teoretisk filosofi 3, fördjupningskurs

720G03

Teoretisk filosofi 4, avancerad kurs

720A01

Teoretisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs)

720A02

Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs)

720A03

Filosofisk klassiker - Nietzsche (VT2013)

718G11

Filosofisk klassiker - Locke (VT2014)

718G12

Filosofisk klassiker - Aristoteles  (VT2015)

718G13

Filosofisk klassiker - Hume (VT2016)

718G14
Filosofisk klassiker - Kant (VT2017) 718G16

Philosophy of Science for the Humanities and Social Sciences

720A06

Hjärna och medvetande distanskurs

718G08

Vetenskapsteori för naturvetare distanskurs

737G01

Vetenskapsteori och dataetik (programkurs)

718G10

 

HITTA SCHEMAT/SALEN!

ANVÄNDBARA länkar

KONTAKTA OSS:

Martin Berzell
Universitetslektor

martin.berzell@liu.se

Birgitta Lönning
Studievägledare

Telefon 013-28 1082
birgitta.lonning@liu.se
Besöksadress: Hus Key, rum 4426
Boka tid för vägledningssamtal:
www.timecenter.com/filfak-uv/

Monica Wise
Administratör

Telefon 013-28 1979
monica.wise@liu.se
Hus Key, plan 4, rum 4213


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14