Göm menyn

Hjärna och medvetande (7,5 hp) distanskurs


KURSKOD 718G08

Kursen ges vårterminer

Kursen behandlar frågor kring medvetandets natur och dess relation till hjärnan. Efter en introducerande översikt över vad vi idag vet om hjärnans funktion tar kursen upp frågor som rör medvetandet, jaget, personlig identitet och även några etiska frågor som blir en följd av den växande kunskapen om hjärnan och dess funktion, till exempel frågor kring vårt ansvar för våra handlingar. Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Denna kurs, som inte kräver förkunskaper inom filosofi, kan även tillgodoräknas som specialiseringskurs inom kurserna Praktisk filosofi 1 och Teoretisk filosofi 1 vid Linköpings universitet.

Kursen kommer att ges via kursplattformen Lisam (länk till inloggning i vänsterspalten). För att kunna logga in i Lisam krävs att du är registrerad på kursen samt har aktiverat ditt digitala LiU-ID. Mer information om detta hittar du på studerandeexpeditionens webbplats: http://www.student.liu.se/studexp/liuid.

Kontaktperson: professor Fredrik Stjernberg fredrik.stjernberg@liu.se

 

HITTA SCHEMAT/SALEN!

ANVÄNDBARA länkar

KONTAKTA OSS:

Martin Berzell
Universitetslektor, studierektor

martin.berzell@liu.se

Birgitta Lönning
Studievägledare

Telefon 013-28 1082
birgitta.lonning@liu.se
Besöksadress: Hus Key, rum 4426
Boka tid för vägledningssamtal:
www.timecenter.com/filfak-uv/

Monica Wise
Administratör

Telefon 013-28 1979
monica.wise@liu.se
Hus Key, plan 4, rum 4213

 
Studentwebben i fickan

 


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-04