Göm menyn

Filosofisk klassiker - Platon, 7,5 hp

Kurskod 718G06

Kursen behandlar en utvald centralgestalt i filosofin, vilken har teorier över ett brett filosofiskt spektrum. Möjliga val är till exempel Platon, Aristoteles, Locke och Kant. Valet av klassiker varieras mellan de tillfällen kursen ges. Kursen bygger i väsentlig utsträckning på originaltexter. Den kan tillgodoräknas som specialiseringskurs inom såväl Praktisk filosofi 1 som Teoretisk filosofi 1.


Kurslitteratur

Platon, Staten, Atlantis förlag, Stockholm, i översättning av Jan Stolpe

Kompletterande sekundärlitteratur


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-02