Göm menyn

Avancerade kurser i praktisk filosofi och teoretisk filosofi

Kurserna ges höst- och vårterminer, för aktuellt utbud, sök tillgängliga kurser på www.antagning.se.

Filosofikurserna på den avancerade nivån fördjupar och utvecklar den studerandes kunskaper i filosofi samt dennes förmåga att självständigt föra filosofiska resonemang. Kurserna är en förberedelse för forskarutbildning i filosofi, men fungerar även utmärkt i kombination med andra ämnen, som till exempel statskunskap, matematik, historia eller ekonomi. En masterutbildning i filosofi utgöra en lämplig bakgrund för vitt skilda arbetsområden.

  • Praktisk filosofi, avancerad kurs (magisterkurs), 30 hp kurskod - 718A02

Magisterkursen består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Förkunskapskrav till kursen hittar du i kursplanen.

Länk till kursplan

  • Praktisk filosofi, avancerad kurs (masterkurs), 30 hp kurskod - 718A03

De avancerade kurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi. För att få en masterexamen i praktisk filosofi krävs att man har gjort Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs 30 hp, Praktisk filosofi, magisterkurs 30 hp och Praktisk filosofi, masterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs på 30 hp, förslagsvis i Teoretisk filosofi (men det finns möjligheter att i samråd med handledare välja annat ämne).

Länk till kursplan

  • Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (magisterkurs), 30 hp kurskod - 720A02

Magisterkursen består dels av en självständigt genomförd egen uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser. Förkunskapskrav till kursen hittar du i kursplanen.

Länk till kursplan

  • Teoretisk filosofi, avancerad kurs, (masterkurs), 30 hp kurskod - 720A03

Kurserna på avancerad nivå examineras dels av en självständigt genomförd uppsats, dels av ett seminarium samt litteraturkurser.
För att uppnå en masterexamen i teoretisk filosofi krävs att man har läst Teoretisk filosofi, masterkurs 30 hp, Teoretisk filosofi, magisterkurs 30 hp samt ytterligare en kurs, förslagsvis teoretisk filosofi, avancerad kurs (det finns möjligheter att i samråd med handledare välja annat ämne).

Länk till kursplan

 

Kontaktperson rörande dessa kurser: Martin Berzell, martin.berzell@liu.se

Studievägledning för ämnet filosofi: Birgitta Lönning birgitta.lonning@liu.se


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-19