Göm menyn

Källor och referenser, upphovsrätt och plagiat


Det är viktigt att i det akademiska arbetet vara noggrann med att ange sina källor och referenser. Betygsgrundande individuella inlämningsuppgifter, hemskrivningar och uppsatser behandlas via databasen Urkund innan läraren/examinatorn sätter ett betyg/omdöme. Är du osäker på hur källor och referenser ska anges korrekt, fråga alltid handledaren om råd.

Några användbara länkar till mer information:

Vid misstanke om plagiat gör lärare/examinator en anmälan till LiUs disciplinnämnd. Disciplinnämnden utreder sedan anmälan, och bedömer fallet.

 


Sidansvarig: monica.wise@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-11-28