Göm menyn
SKE logo

Forskarskolan Språk och kultur i Europa

är ett samlingsnamn för den forskning som bedrivs vid avdelningarna för Moderna språk, Språk och kultur samt Svenska och Litteratur vid Institutionen för kultur och kommunikation (IKK). Forskarskolan omfattar därmed både den etablerade forskningen vid avdelningarna och forskarutbildningen i Språk och kultur.
Gemensamt för Forskarskolan som helhet är inriktningen på studiet av språkliga processer och produkter i deras kulturella sammanhang och i ett europeiskt perspektiv. Denna inriktning präglas av såväl tvärvetenskaplighet som mångvetenskaplighet och har tre huvudsakliga infallsvinklar: kulturteori, litteraturteori och språkteori.
Läs mer om oss och vår verksamhet genom att klicka på länkarna till vänster. För frågor hänvisas i första hand till denna webbplats, i andra hand till Eva Carlestål eva.carlestal@liu.se.


Nya publikationer

 • Johanna Vernqvist har publicerat en artikel i tidskriften L’Esprit Créateur i höstnumret som heter Women in the World and Works of Marguerite de Navarre: "Negotiating Neoplatonism and the Androgyne Metaphor in Heptaméron 70 and 19”
 • Solveig Daugaard har publicerat en artikel i Performativity in Literature. The Lund-Nanjing seminars (red.: Eva Hættner Aureilus, He Chengzhou, Jon Helgason), Kungliga Vitterhetsakademin, 2016:  ‘I am always wanting to collaborate with some one.’ The performative poetics of Gertrude Stein and its reception as collaboration” (Boken finns nu även tillgänglig som open access: http://vitterhetsakad.bokorder.se/en-us/shop/find?terms=performa )
 • Jesper Olsson har publicerat en ny artikel i International Journal of Communication, vol. 10, 2016: ”Times of Literature, Times of the Machine: Poetic Media Archaeologies”
 • Anna Watz har publicerat en ny bok Angela Carter and Surrealism: 'A Feminist Libertarian Aesthetic' (Routledge, Studies in Surrealism). Läs mer här.
 • Jesper Olsson har publicerat två nya böcker: 
  läsning–apparat–algoritm (Stockholm: OEI editör)
  A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1950–1975 (Leiden and Boston: Brill, 2016), ed. Tania Ørum and Jesper Olsson.
 • Jan Anwards nya bok Doing language finns nu publicerad och kan läsas här.
 • Grundbok i litteraturvetenskap, red. Carin Franzén och skriven av Anna Cullhed, Emma Eldelin, Kristina Fjelkestam, Bengt-Göran Martinsson och Jesper Olsson, finns nu ute. Läs på Studentlitteraturs hemsida.

 


Språkvetenskapens senmoderna historia 1960-2010

Under vårterminen 2011 har Per Linell, i dialog med Jan Anward, hållit fem 'bokslutsföreläsningar' om språkvetenskapens historia de senaste femtio åren.

Program

Videofilmer:

Föreläsning 1                  Föreläsning 2                Föreläsning 3

Föreläsning 4                  Föreläsning 5


Recontextualising Memory (read more)

A conference to celebrate the 10th anniversary of the Graduate School in Language and Culture in Europe at Linköping University, Linköping October 6-9, 2010.

Aktuellt

Högre seminariet

Högre seminariet återkommer i höst. Vi önskar er alla en glad sommar! 
 

Vårens program för Högre seminarier 

 NYHETER!

 • Stort grattis till Emma Eldelin och Andreas Nyblom som har beviljats 3 års finansiering (2x75%) av VR för projektet "Författandets nya färdvägar: Om rummets poetik och politik i samtidslitteraturen"   
   
 • Stort grattis till Nigel Musk som har beviljats 3 års finansiering (50%) av VR för projektet: ”Revideringar i digitalt samskrivande”.
   
 • Stort grattis till Leelo Keevallik som har beviljats  forskningsmedel från Österjöstiftelsen för att medverka i projektet "Arbetskraft från Östersjöområdet: Språk och yrkesvardag hos arbetskraftsinvandrade polacker och ester i Sverige”. 
   

 • Stort grattis till Sensorium  som har fått två stipendier om 30.000 kr respektive 25.000 kr från Längmanska kulturfonden respektive Helge Ax:son Johnsons stiftelse för att fortsätta arbetet med initieringen av skriftserien Kartotek!

 • Stort grattis till Maziar Yazdanpanah som har beviljats ett stipendium på 60.000 kr från fonden "Solstickan" för en forskningsvistelse i Helsingfors hösten 2017! 

 • Stort grattis till Leelo Keevallik som har beviljats ett anslag på 12 mkr från VRs nya Konsolideringsbidrag till framstående yngre forskare för forskning om ”Rösten som medel för samordning av handling”!

 • ​Stort grattis till Johanna Vernqvist som har mottagit ett stipendium på 4 800 Euro  från Fondazione Famiglia Rausing för forskningsvistelse i Italien under 2017!

 • Eva Carlestål har fått Filosofiska fakultetens pris 2015 (se bilder från prisutdelningen här>>)

 Samarbetspartners:

Deutsches Seminar, Universität Zürich
Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 05 15:56:11 CEST 2018