Göm menyn

Seminarier våren 2023

​Vecka
 
Datum ​Forskningsseminarium 
(kl 10.15-12 i Comenius, om inget annat anges)​
​Högre seminarium 
(kl 1​5.15-17 i Comenius, om inget annat anges)
​​Postseminarieansvariga
 
​2 ​11/1

Hannah Pelikan (SKI, SoK)
Slutseminarium (kl 10.15-12 i Comenius och 13.15-15 i Garn- och broderisalen)
Kommentator: Stuart Reeves (Nottingham University)

Stuart Reeves (Nottingham University)

Face, body, voice: Getting recognised by machines

​Agnes och Nigel
​3 ​18/1

​​​Granskning av projektansökningar 1 (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 15/1​​)​​​​

OBS! Lokal: Tage

 
​4 ​25/1 ​Planeringsseminarium  
​5 1/2

​Temaseminarium: Erfarenhetsutbyte av att söka stipendier för att delta på konferenser, läsa kurser utomlands mm.

Emily Hofstetter (SoK)

Docentföreläsning

Playing with analytic margins

Amanda och Johanna
​6 8/2 ​​Granskning av projektansökningar 2 (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 3/2)​​​​​
​7 15/2  

 

 
​8 22/2​ (sportlov) ​​- ​-​
​9 1/3    
​10 8/3

Keti Chukhrov (Tage Danielsson professor)

(OBS! Lokal: Form2)

Ingela Nilsson (Uppsala universitet)

Skuggor och viskningar? Om den kvinnliga rösten i antika texter

Leelo och Agnese
​11 ​15/3

​Granskning av abstract (konferensbidrag) inför Nordisco 2023 etc.

 
​12 22/3

Forskningsetik och etikprövningar

Elin Palm (FTE)

Camilla Wallin Lämsä (SoK)

Pontus Larsen (DISA)

(i samarbete med PASL)

Lars Liljegren (Engelska, SKI)

The Intended Reader and the Translator’s Capital:
Cultural and Social Sensitivity When Translating the N-word in Huckleberry Finn

​Wille och Emile
​13 ​29/3

Textseminarium

Tema/theme: materialitet/materiality

Facilitators: Amanda Hoskins & mirko nikolic

 

13 30/3  

Keti Chukhrov (Tage Danielsson professor)

Installationsföreläsning med efterföljande mingel

kl 15.15-17.15 i Key 1

 - 
​14 5/4

​Agnes Löfgren (SKI, SoK)
Slutseminarium (kl 10.15-12 i Comenius och 13.15-15 i Ellen)

Bodies to suit the music: Depictions in opera rehearsals
Kommentator: Melisa Stevanovic (Tampere University)

Melisa Stevanovic (Tampere University)

Dilemmas and paradoxes in reporting problematic interactional experiences

​Hannah och Emily
​15 ​12/4 (påsk) - -  
​16 ​19/4

INSTÄLLT! Camilla Wallin Lämsä (KLS, SoK)

Dark Academia och litteraturen

Daniel Kane (Uppsala universitet)

Love, Joe: Talking about and loving the letters of Joe Brainard

Jesper och Sergio
​17 ​26/4 (-) ​(-)
​18 3/5 (-)

Forskningsseminarium/Research Seminar

Rosario Acosta Peyrot (SoK)

Widows in Mary Pix’s plays

kl 15.15-17

 
​19 ​10/5 ​ Planeringsseminarium

Peter Auer (Freiburg University)

Languaging without languages?
Why it makes sense to talk about languages (and even name them)

​Silvia och Lars J.
​20 17/5 (Kristi himmelsfärd 18/5) ​​-​​
​21 ​24/5 

Datahanteringsplaner och IT-frågor/Data management plans and ICT issues

(i samarbete med PASL)

Anna Sigvardsson (KLS)

Möten med dikten – poetiska läspraktiker inom och utanför gymnasieskolan

(i samarbete med PASL)

Postseminariet anordnas av PASL
​22 31/5

FilFaks forskarutbildningsdag

Tema: Forskningsetik - en prövning

Obs! kl 9.00-12 i Zero, Hus Zenit

Spikning av Hannah Pelikans avhandling kl 15.00 vid SoKs spikningspåle (vid entrén till Key-huset)

kl 15.15- 17

Jesper Olsson (SoK/KLS)

Flugfiske, medier, konkret poesi: en metodlära?

​Postseminarium på universitetsklubben
​​23 7/6    
23 8/6

Disputation i Key 1

Hannah Pelikan (SoK, SKI)

Robot Sound in Interaction: Analyzing and Designing Sound for Human-Robot Coordination

   


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-23