Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Böcker


Linell bokomslag

Per Linell: Med språket genom tillvaron: en introduktion till dialogiska perspektiv på språkande, tänkande och kommunikation. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2022.

OBS! Boken finns endast tillgänglig elektroniskt och kan läsas här.

 

 

 

 

 

 


Romer_bokomslag

Gerd Carling, Mikael Demetri, Angelina Dimiter-Taikon, Lenny Lindell: 'Romer – 500 år i Sverige: Språk, kultur, identitet.' Linköping: Linköping University Electronic Press, 2016.

Boken kan läsas här.

 

 

 

 

 

 


Anward_omslag
Jan Anward: 'Doing language'. Linköping: Linköping University Electronic Press, 2015.  

Boken kan läsas här.

 

 

 


  bokomslag

 

Jan Anward: 'Samtal och grammatik'. En antologi med texter utarbetade inom projektet Samtalsspråkets grammatik (http://www.ofti.se/gris/), redigerad av Jan Anward och Bengt Nordberg och utgiven av Studentlitteratur 2005, har återpublicerats av Linköping University Electronic Press. Läs boken här.  
 

 

 


 bokomslag


Jan Anward: 'Språkbruk och språkutveckling i skolan'. En klassiker från 1983, som har återpublicerats av Linköping University Electronic Press. Läs boken här.  
 
 

 


 Strinberg bokomslagMartin Hellström (red.): Tron är mitt lokalbatteri. Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk.
Artos förlag 2012. 233 s. Artiklar från konferensen "Tron är mitt svagströmsbatteri" hållet i Vadstena under Strindbergsåret 2012.
"Tron är mitt lokalbatteri" skriver August Strindberg i boken Ensam - ett av de sista verken. Tron tar sig många uttryck och strömkällan ger kraft till en mängd olika texter. Citatet ger en ingång till flera av dessa berättelser, och till berättelsen om Strindberg som sökare, mystiker, ateist och kristen. Bilden är mångskiftande.
   Till Damaskus, En blå bok, Påsk, Mäster Olof, Giftasnovellerna, Sagospelen och Kammarspelen är några av de texter som betraktas ur detta perspektiv, men även hans tid i Frankrike, hans relation till den katolska kyrkan och till andra författare såsom Emanuel Swedenborg och Carl von Linné.
   Ett flertal författare och forskare som under lång tid arbetat med Strindbergs verk och liv medverkar. Avslutar gör biskop em Caroline Krook med en personlig betraktelse över det religiösa sökande som ses i August Strindbergs verk.
 


Språkande bokomslag

 

 

Per Linell: 'Språkande: samtal, språk och grammatik'. 2011a. (Studies in Language and Culture, 17). Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur. I boken Språkande har Per samlat olika uppsatser om grammatiken i verkliga yttranden i samtal.

 

 

 

 


  

Samtalskulturer omslag

Samtalskulturer omslag

Per Linell: 'Samtalskulturer: Kommunikativa verksamhetstyper i samhället'. 2011b.(Studies in Language and Culture, 18). Linköpings universitet, Institutionen för språk och kultur. Per Linell har, tillsammans med medarbetare och kolleger, arbetat under lång tid med samtal, särskilt sådana som hör hemma i institutioner och professioner och deras kontakter med klienter. I de två volymerna om Samtalskulturer ligger fokus främst på sådana institutionella samtal, men böckerna ger även ett samhälleligt förankrat perspektiv på samtal och kommunikation i allmänhet. Samtalskulturer vänder sig både till samhällsvetare med intresse för interaktionen mellan människor och till språkvetare med specialisering påspråkets och språkandets roll i samhällslivet.

 

 


Beställa

Våra böcker kan beställas till en kostnad av 250 kr/st. (inkl. frakt och porto). Beställningen görs till Bokakademin 
(karallen@bokakademin.se)
 


 

 

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-11-25