Hide menu

Studies in Language and Culture
 

1 Hammar, Elisabet (1998) Phonétique et pratiques de prononciation. L’apprentissage de la prononciation: chemin parcouru jusqu’à nos jours

2 Jönsson, Linda et al (1999) (red.) Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

3 Hammar, Elisabet (2001) Muntlig franska via etern. Radions insatser för praktisk färdighet i ett ”elitspråk” 1948-1978

4  Mäntymäki, Tiina Hard & Soft – The Male Detective’s Body in Contemporary European Crime Fiction

5 Plejert, Charlotta To Fix What’s Not Broken – Repair Strategies in Non-Native and Native English Conversation

6  Öqvist, Jenny När man talar om trollen – Personreferens i svenskt samtalsspråk

7  Hofvendahl, Johan Riskabla samtal – en analys av potentiella faror i skolans kvarts- och utvecklingssamtal  

8  Musk, Nigel Performing Bilingualism in Wales with the Spotlight on Welsh – A Study of Language Policy and the Language Practices of Young People in Bilingual Education

9  Karlsson, Rickard Svensk-franska förhandlingar – Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal

10 Lindholm, Maria La Commission européenne et ses pratiques communicatives – Étude des dimensions linguistiques et des enjeux politiques des communiqués de presse

11 Norén, Niklas Apokoinou in Swedish talk-in-interaction – A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects

12 Magnusson, Jenny Fokus ålder – Betydelserelationer och betydelseförändring i användning

13 Strääf, Maria In Between Cultures – Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton      

14 Lundgren, Charlotte Samarbete genom samtal – En samtalsanalytisk studie av multiprofessionella teamkonferenser inom smärtrehabilitering

15 Röcklinsberg, Christoph Kulturspezifische Interaktionsstile oder Wenn schwedischsprachige and deutschsprachige Arbetskollegen im Restaurant zu Mittag essen

16 Hellström, Martin Förpackningens förvandlingar – Konsumtion och karneval i barnboken

17 Linell, Per Språkande: samtal, språk och grammatik

18 Linell, Per Samtalskulturer – Kommunikativa verksamhetstyper i samhället, vol. 1 och 2

19 van der Woude, Ida Nynke ¨familie¨ als Diskursobjekt – Veränderungen im Spiegel des Sprachgebrauchs der Presse seit den 1960er Jahren in Deutschland und Schweden

20 Hellström, Martin (2012) Tron är mitt lokalbatteri. Religion och religiositet i August Strindbergs liv och verk

21 Robert Eklund (ed.), Proceedings of Fonetik 2013, the XXVIth Swedish Phonetics Conference

22 Malmqvist, Jenny Belfast Textiles – On Ciaran Carson´s Poetics

23 Amira, Alia Doing Language Policy – A Micro-Interactional Study of Policy Practices in English as a Foreign Language Classes

24 Majlesi, Ali Reza Learnables in Action – The Embodied Achievement of Opportunities for Teaching and Learning in Swedish as a Second Language Classrooms

25 Vang, Pamela Good Guys – A Cultural Semiotic Study of the Print Advertising of the Oil Industry (1900-2000)

26 Anward, Jan Doing language

27 Käck, Elin ”Swarming European Consciousness” – Europe and Tradition in the Work of William Carlos Williams

28 Carling, Gerd Romer – 500 år I Sverige. Språk, kultur och identitet.

29 Avdan, Nazli  ”Collaborative Competition” – Stance-taking and Positioning in the European Parliament.

30 Daugaard, Solveig Collaborating with Gertrude Stein: Media ecologies, reception, poetics.

31 Liljegren, Lars The Taming of a Viking: August Strindberg, Translation and Post-Victorian Censorship.

32 Vernquvist, Johanna The Androgyne: Marguerite de Nevarre and Gaspara Stampa: Gendering Early Modern Debates on Love.

34 Söderblom Saarela, Ellen Her Story in Partonopeu de Blois: Rereading Byzantine Relations.


Page manager: agnese.grisle@liu.se
Last updated: 2020-03-11