Göm menyn

Samtalsforskningen i Linköping inbjuder till

OFTI 28, Linköping, 16-17 september 2010 - Lärande och interaktion i samtal

Temat för årets konferens är ”Lärande och interaktion i samtal”, men som vanligt välkomnas alla föredrag inom området tal och interaktion.

Lärandeforskningen är ett område som allt mer uppmärksammas av interaktionellt orienterade samtalsforskare. Inom det interaktionella perspektivet betonas vikten av att belysa och förstå lärande som en situationsbunden och social process snarare än endast kognitiva förändringar och processer hos individer.

Nedan ges exempel på frågor som temat årets tema kan aktualisera, och som gärna kan tas upp i de olika föredragen:

 • vad lärande i interaktion är;
 • lärande som förändring av inre kognitivt tillstånd eller som förändring i yttre deltagande (”change in participation”);
 • sociala och materiella resurser för lärande;
 • lärande och sociala identiteter;
 • lärande i vardagliga, pedagogiska och professionella kontexter;
 • hur man kan demonstrera att lärande äger rum;
 • studier av lärande ur ett lokalt vs longitudinellt perspektiv;
 • datainsamling för forskning om lärande;
 • språkinlärning;
 • förhållandet mellan minne, kunskap och kompetens;
 • lärande som individuellt eller gemensamt projekt;

Plenarföredrag
Plenarföreläsare på OFTI 28 blir Simona Pekarek-Doehler (Université de Neuchâtel) och Fritjof Sahlström(Helsinki Collegium for Advanced Studies). Båda är erkända specialister inom området lärandeforskning.

Övriga presentationer
Övriga presentation kommer att programläggas i två eller tre parallella sessioner, beroende på hur många som anmäler sig för föredrag. Varje föredragshållare disponerar 25 minuter, varav 5 minuter anslås till diskussion.

Konferenshemsida
All information om konferensen kommer fortlöpande att uppdateras på OFTI28s hemsida.

Konferensmiddag
På torsdagskvällen den 16/9 anordnas ett samkväm i Key-huset till självkostnadspris.

Anmälan
Anmälan görs senast den 30 augusti. Gå in under "Anmälan" i vänsterspalten.

Frågor ställs till Ali Reza Majlesi

Om OFTI
OFTI, Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion, bildades 1983 för att fungera som ett tvärvetenskapligt informellt diskussionsforum för aktiva forskare inom olika typer av forskning relaterade till talspråk och samtal. Tidigare har mötet vänt sig huvudsakligen till svenska forskare och forskarstuderande, men har senare breddats till att även omfatta forskare från alla de nordiska länderna. Mötet är ett tillfälle att presentera talspråksrelaterad forskning i olika stadier av forskningsprocessen och att diskutera metoder, resultat och teoretiska frågor med andra talspråksforskare i muntlig form - ingen konferensvolym ges ut. Syftet är att främja forskningens utveckling genom kontakter och informationsutbyte.

Välkomna!
 


Sidansvarig: mathias.broth@liu.se
Senast uppdaterad: 2012-07-22