Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Seminarier 2022

​Vecka

Datum

​Forskningsseminarium 
(kl 10.15-12 i Comenius, om inget annat anges)​

​Högre seminarium 
(kl 1​5.15-17 i Comenius, om inget annat anges)

​​Postseminarie-ansvariga

​3

​19/1

​​​Granskning av projektansökningar 1 (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 14/1​​)​​​​

​4

​26/1

​Utvärdering av SoK (fortsatt diskussion)
(Obs! Lokal: Tage)

 

​5

2/2

Planeringsseminarium​

 

 

​6

9/2

​​

​7

16/2

Granskning av projektansökningar 2 (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 11/2)​​​​​

Elin Käck, docentföreläsning (KLS/SKI, IKOS)

Glancing Backward and Looking Ahead: Toward a Poetics of Looking

Anna & Nigel 

​8

23/2​ 

​​- (sportlov)

​-​

​9

2/3

Kaarina Hippi (University of Oulu)

Constructing agency in interview interactions: Encounters of Finnish speakers with different linguistic resources

​Debra Myhill (University of Exeter)

Obs! kl 13.15-15 i KY24

Exploring the Textual Metafunction: Theoretical and Classroom Perspectives
(i samarbete med Pedagogiskt Arbete)

​Emile Bellewes Farmer (SKI, IKOS)

Obs! kl 15.15-17 i Formsal 2

Ecomodernism, new conservation and the ‘end of nature’

​Lars J. & Mick

​10

9/3

Forskningspresentationer

Nigel Musk (SKI): Collaborative writing-in-interaction

Ann-Sofie Persson (KLS): Från karibisk autofiktion till litteraturundervisning på franska, inklusive avstickare till hästboksgenren med ekokritiska glasögon och till gymnasieelevers fanfiction-praktiker

Helen Winzell (KLS): Snacka om skrivundervisning! Att studera skrivdidaktiska källor och diskurser

Anna Watz, docentföreläsning (SKI, IKOS)

Surrealism and Sexuality: A Revisionist Perspective

Lars L. & Rusalina

​11

​16/3

​Text- och diskussionsseminarium: affekt

 

​12

23/3

Presentation av forskningsskissen

Carl-Wilhelm Siwers (KLS, IKOS)

Upprepning och dokumentarism: Per Olov Enquist och sextiotalismen

Johanna Vernqvist (SoK, IKOS)

Boksläpp: Poeten Gaspara Stampa: En kvinnas röst i renässansens kärlekslyrik

​Emile & Jesper

​13

​30/3 

Presentation av forskningsskissen

Sergio Passero (SKI, IKOS)

Autonomous cars as social agents

OBS! Per Holmberg, gästprofessor och Kajsa Thyberg (KLS)

OBS! UPPSKJUTET till 25 maj/N.B. POSTPONED until 25 May

Grammatikdidaktikens grunder: ideationell grammatik

​14

6/4

​Presentation av forskningsskissen

Amanda Hoskins (SKI, IKOS)

Narratives as a resource for practicing L2 IC in classroom interaction

​Beatrice Szczepek Reed (Kings College London)

OBS! UPPSKJUTET till hösten
N.B. POSTPONED until Autumn

The role of prosody and sound objects in the discursive construction of human-nonhuman recipient pairs

 

​15

​13/4 

- (Påsk)

-

 

​16

​20/4

Jacek Smolicki, mirko nikolic och Jesper Olsson (SoK, IKOS)

Alternative field methodologies

Malin Isaksson och Maria Lindgren Leavenworth, (Umeå universitet)

Fan fiction: läsningar, teori och metod

Lene & Amanda

​17

​27/4

Nigel Musk & Sofie van der Meij

Strategies for using online translation tools in a collaborative translation task

​Kajsa Thyberg (KLS, IKOS)

Att konstruera betydelse med svenska det-konstruktioner

​Adrian & Wille

​18

4/5

​​Planeringsseminarium

 

 

​19

​11/5​

Forskningspresentationer

Maritha Johansson (KLS)
Texten, läsaren och undervisningen
Andreas Nyblom (KLS)
Från skräplitteratur till genetisk historieskrivning

Mathias Broth (SKI)
Interaktion i rörelse

​​Tommaso Milani  (Göteborgs universitet)

Gender equality in the name of the state: State feminism or femonationalism in civic orientation for newly arrived migrants in Sweden?

​PASL

​20

18/5

​​Kortare doktorandpresentationer (SOK och PASL)

Fredrik Olsson, Gunilla Ståhlberg, Agnes Löfgren, Lene Asp Fredriksen

​Carin Franzén (Stockholms universitet)

Från kilskrift till e-bok

​Agnes & Camilla

​21

​25/5 

Per Holmberg, gästprofessor och Kajsa Thyberg (KLS)

Obs! kl 13.15-15 i Comenius

Grammatikdidaktikens grunder: ideationell grammatik

(i Pedagogiskt Arbetes regi)

 

​22

1/6

Picknick (KLS/SKI)

kl 12.05 samling vid baksidan av Key-huset

UPPSKJUTET till/POSTPONED to 7 Sept.

Camilla Wallin Lämsä (KLS, IKOS)

Darcy Variations: Queering the Past in the Jane Austen Fandom

 Agnese & Johanna

​​23

​8/6

Slutseminarium

​Lars Jämterud (SKI, IKOS)

Kommentator: Carol O'Sullivan (University of Bristol)

In Search of the Subtitler’s Voice: A Study on Voice in Swedish Subtitlers and Their Subtitles based on the British Sitcom Fawlty Towers

​Slutseminarium (forts.) kl 13.15-15

Postseminarium/AW kl.17:30

​​Vecka 
 

Datum 

​Forskningsseminarium  
(kl 10.15-12 i Comenius, om inget annat anges)​

Högr​e seminarium
(kl 1​5.15-17 i Comenius, om inget annat anges)   

​​Postseminarieansvariga
 

​35

​31/8

​-

Per Holmberg: Behovet av rumsliga perspektiv i svenskämnesdidaktiken och runologin ("Omstallationsföreläsning")

(i samarbete med PASL)

​35

​1-2/9

​SoKs internat

36

7/9

Camilla Wallin Lämsä (KLS, IKOS) 

Darcy Variations: Queering the Past in the Jane Austen Fandom 

 Agnes och Lars J.

​37

​14/9

 

​Silvia Kunitz (SKI, engelska)

Language “training” in language cafés for migrants

​ Nigel och Mathias

​38

21/9

Lene Asp Fredriksen. Slutseminarium UPPSKJUTET/Postponed  

​39

​28/9

 

OBS! Flyttat till 7 december!
Maritha Johansson (KLS) – docentföreläsning

Litteraturundervisningens paradox

(i samarbete med PASL)

​40

5/10

 

​Beatrice Szczepek Reed (Kings College London)

The role of prosody and sound objects in the discursive construction of human-nonhuman recipient pairs

​ Agnese och Hannah

​41

​12/10

 

-

​42

19/10

Textseminarium: Upprepning/
Themed seminar: Repetition

Facilitators: Wille Siwers & Nigel Musk

​Hedda Söderlundh (Södertörns högskola) 

Labour mobility across the Baltic Sea. Language brokering at a blue-collar work place in Sweden 

​ Amanda och Wille

​21/10

​IKOS-dagen kl 9.30-16
Louise de Geer Norrköping

​43

​25/10

 

​FilFaks forskarutbildningsdag kl 13-16 

26/10

​Emma Eldelin.
Boksläpp: Rastplats för rastlösa - litteratur, skrivande och självreflektion i tre transitmiljöer

​ Sergio och Svante

​44

​2/11

​-

​-                                          

​45

​9/11

Carl-Wilhelm Siwers (KLS, SoK)

Presentation av avhandlingsplan

Upprepning och dokumentarism. Per Olov Enquist och sextiotalismen

​Anja Rydén Gramner (IBL) 

Cold Heart, Warm Heart: On fiction, interaction, and emotion in medical education 

(i samarbete med PASL)

​ Leelo och Jesper

​46

​16/11

Sergio Passero

Presentation av avhandlingsplan

Social acceptance of autonomous vehicle technology. Assessment through practice and interaction.

Adrian Kerrison (SoK)

Cheering Practices: Methods for Organizing Collective Support and Mockery in Sports Crowds

​ Nigel och ?

​47

​23/11

​Amanda Hoskins 

Presentation av avhandlingsplan

Materials and their use in dyadic task-based interactions in the English as a Foreign Language classroom

​48

​30/11

Planeringsseminarium

Per Linell (prof. emeritus SoK).

A Dialogist's Perspective on Conversation Analysis

Boksläpp: Med språket genom tillvaron

​ Adrian och Mick

​49

​6/12

 

Per Holmberg 
"Avinstallationsföreläsning"
OBS! Lokal KEY1 med mingel i Zero, hus Zenit - anmälan här

(i PASLs regi)

49 7/12 Projektidéer

Maritha Johansson (KLS) – docentföreläsning

Litteraturundervisningens paradox

(i samarbete med PASL)

 

​50

​14/12

 

SoKs jullunch/SoK's Christmas lunch
Kl. 12.15 (Universitetsklubben)

Workshop: Field Methodologies 2
mirko nikolic och ​Jesper Olsson

OBS! Kl.13.30-17, Universitetsklubben

 

Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18