Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Seminarier 2021

VECKA

DATUM

FORSKNINGSSEMINARIUM

HÖGRE SEMINARIUM

AFTERWORK

    kl 10.15-12 via Zoom (om inget annat anges)​ kl. 1​5.15-17 via Zoom (om inget annat anges)  
​3 ​20/1 ​​​Granskning av projektansökningar 1 (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 17/1​​)​​​​
​4 ​27/1 ​Maria Nilsson (Stockholms universitet)
Talängslan och upplevd agens: Engelskelevers erfarenheter av muntlig interaktion på låg- och mellanstadiet
(i samarbete med Pedagogiskt Arbete)​
Obs! kl 13.15-15 
​5 ​3/2

Planeringsseminarium​

   
​6 10/2  

​Afterwork

kl 17.00-17.30

​7 ​17/2 ​​Granskning av projektansökningar 2 (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 12/2)​​​​​

Book release and guest lecture 

Anna Watz (SKI, IKOS), editor of Surrealist Women's Writing: A Critical Exploration (Manchester University Press, 2021)

Kristoffer Noheden (Stockholms universitet)

Extinction and Transformation: Surrealism, Literature, and Ecology

 
​8 24/2​ (sportlov) ​​- ​-​
​9 3/3 Handledarkollegium ​-
​10 10/3   Lars Wallner (IBL)
Det rutiga klassrummet. Serier, multimodalitet och litteracitet
(i samarbete med Pedagogiskt Arbete)

 

​11 ​17/3

Pedagogikdagen kl 9-15:45

Program och anmälan (senast 12 mars)

 

Afterwork 

kl 17.00-17.30

​12 ​24/3

​Ragnild Lome​ (SoK) – slutseminarium

Driving and Overriding. Imaginations of Distributed Agency in Scandinavian Prose Fiction in the 1960s

Kommentator: Jonas Ingvarsson (Göteborgs universitet)

Obs! Seminariet hålls på svenska och norska.
N.B. The seminar will be held in Swedish & Norwegian.

kl 10.15-12, 13.15-15

​13 ​31/3 

 

​Hannah Pelikan (SoK) - halvtidsseminarium

Coordinating Robots and Humans: Sound and Embodiment in Human-Robot Interaction

Commentator: Prof. dr. Karola Pitsch (Universität Duisburg-Essen)

Obs! kl 15.00-17.00
N.B. 3.00-5.00 pm

​14 ​7/4 (påsk)​ ​-​ ​-
​15 ​14/4

Nicholas Mikkelsen (Aarhus universitet)

Ikkå: A way of managing knowledge and turn-taking in everyday Danish interaction?

Obs! Seminariet hålls på engelska och danska.
N.B. The seminar will be held in English & Danish.

Temaseminarium om publicering (med flera medverkande)

 

​16 ​21/4

​Lene Asp Fredriksen (SoK) – halvtidsseminarium

Voices, Places and Archives: A Media-Ecological Exploration of the Danish Transatlantic Colonial Heritage

Kommentator: Nina Lykke (Tema Genus)

 

Afterwork

kl 17.00-17.30

​17 ​28/4

​Emile Farmer​ (SoK) - presentation of research plan

A tale of two narratives in the midst of a biodiversity crisis: An imaginary of co-existence, natural diversity and abundance, or economic, utilitarian, value-free pragmatism?

​18 5/5 ​​Planeringsseminarium

Dr. Solvejg Nitzke
(Technische Universität Dresden)

Making Kin with Trees. Biosemiotics, Talking Trees, and How Forests Think

 
19 ​12/5 (Kristi himmelsfärd 13/5)​ - ​​-
​20 19/5 

​Agnes Löfgren (SoK) - halvtidsseminarium

Röst, språk och kropp som medel för estetisk förhandling under operarepetitioner

Kommentator: Asta Cekaite (Tema Barn)

Obs! kl 10.00-12.00
N.B. 10.00 am-12.00 noon

Matilda Amundsen Bergström (Köpenhamns universitet)

Viktiga frågor till en lärd. Hedvig Charlotta Nordenflycht och filosofihistorien

 

​21 ​26/5

Themed text & discussion seminar

Ecocriticism & Ecolinguistics

Download texts from here 

Facilitators: Ann-Sofie Persson & Emile Farmer

 

​Afterwork 

kl 17.00-17.30

​22 2/6

SKJUTS UPP TILL HÖSTEN

​Camilla Wallin Lämsä (SoK) - presentation of research plan

"Just Gals Being Pals": Gender and Desire in the Transformative Fandoms of Emma and Little Women

Lari-Valtteri Suhonen (SKI, English)

Acquisition and attrition in the multilingual mental lexicon

 

​​Vecka

 
Datum ​Forskningsseminarium 
(kl. 10.15-12  i Comenius och via ZOOM om inget annat anges
Högr​e seminarium
(kl 1​5.15-17 i Comenius och via ZOOM, om inget annat anges)          
Postseminarium

 
​35 ​1/9 ​Planeringsseminarium  
36 8/9

​Camilla Wallin Lämsä, presentation av forskningsplan​​ (på svenska)

”It’s all about the yearning” – Interpretive Communities and the Aesthetics of Desire in Neo-Victorian Fandom

   
​10/9 Body, Gender, Senses: Subversive Expressions in Early Modern Art and Literature

​Online Workshop 11.00-17.00

Contact johanna.vernqvist@liu.se​ to register.

​37 ​15/9 - Obs! ​kl 13.15-15 i Comenius och via Zoom (se utskick)
Professor Per Holmberg, Göteborgs universitet och innehavare av Tage Danielssons gästprofessur vid IKOS 2021/22
Grammatikdidaktikens grunder. Introduktion till den interpersonella grammatiken
(i Pedagogiskt Arbetes regi)
​37 ​15/9   Obs! kl 15.15-17 i Comenius och via Zoom (se utskick)
Klara Skogmyr Marian​​ (Université de Neuchâtel)
Learning how to negatively assess in L2 French: A longitudinal study of indirect complaints
​Postseminarium (Agnese)
​38 22/9 - -
​39 ​29/9

kl 9.00-12

Filosofiska fakultetetens forskningsdag

Temat: Hur bör våra forskningsmiljöers prestationer bedömas?

Anmälan: https://forms.office.com/r/2LSwJGPnax

 
​40 6/10

​Forskningspresentationer

Medverkande:

Jesper Olsson: “Weird Wor(l)ds: Literature and General Ecology”

Anna Watz: “Surrealism and écriture féminine

Leelo Keevallik: ”Ljudanden vid dansinstruktion”

Emily Hofstetter: “Suspended syntax: Bodily strain and progressivity in talk”

(OBS! Lokal: Garn- och broderisalen)

40 7/10  

Obs! torsdag 7/10, kl 15.00-18 med efterföljande mingel i sal K4, Kåkenhus, Campus Norrköping och via Zoom (se separat utskick) 

Per Holmberg och Susanna Alakoski

Installationsföreläsningar av IKOS första gästprofessorer (inom ramen för Moa Martinsons och Tage Danielssons gästprofessorsprogram)

 
​41 ​11/10  

Obs! måndag 11/10, kl 13.15-15 i Zoom (se separat utskick)

Alumndag för IKOS doktorander 

Medverkande: Ellen Söderblom Saarela (från SoK) och Olav Nygård (från REMESO)

Tema: Att bli klar i tid

 
  13/10  

Alumnseminarium

Medverkande:
Lotta Plejert, Ida van der Woude, Johanna Vernqvist och Elin Käck

Postseminarium

(Nigel & Leelo)

​42 ​20/10

Textseminarium/themed text & discussion seminar

Tema: genus/Theme: gender

Diskussionsledare/facilitators: Anna Watz & Nigel Musk

Johan Fredrikzon (Stockholms universitet)

The Birth of “Data Problems”: A Cultural Techniques Perspective on Some of the Major Concerns of the 1970s

(i samarbete med COMPASS)

​Postseminarium

(Lene och Ragnild)

​43 ​26/10  

Obs! tisdag 26/10, kl 13.00 -16​

FilFaks forskarutbildningsdag 2021

Temat: Forskarutbildning på distans: lärdomar från distansläget under coronapandemin

Mer info och anmälan finns här  

27/10   ​-
​28-29/10 SoK:s internat på Högby Spa
​44 ​3/11   ​-
​45 ​10/11

Forskningspresentationer

Medverkande:

Emma Eldelin (KLS, litteraturvetenskap): ”Litteratur, skrivande och självreflektion i tre transitmiljöer”

Elisabeth Zetterholm (KLS, svenska som andraspråk): "Tala – skriva – undervisa. Flerspråkiga elever i den svenska skolan"

Lars Liljegren (SKI, engelska): “A ‘Shocking’ or a ‘Moving’ Scene?: The Problems of Uncritically Approaching Literature in Translation”

​46 ​17/11


(Nordisco Uppsala 17-19/11)
 

Jenny Wiksten Folkeryd
och Åsa af Geijerstam 

Ämnesspecifika läs- och skrivpraktiker i tidiga skolår – exempel från två pågående forskningsprojekt

(i samarbete med Pedagogiskt Arbete)

​Postseminarium (ordnas av PA)
​47 ​24/11

Planeringsseminarium

(OBS! Lokal: Garn- och broderisalen)

 
​48 ​1/12

Jacek Smolicki & mirko nikolić (postdoc, SoK, IKOS)

On listening, participating, and performing as spectral modes of arts-based research

 
​49 ​7/12  

Obs! tisdag 7/12, ​​​kl 13.15-15. Lokal: Formgivningssal 2

Professor Per Holmberg, Göteborgs universitet och
innehavare av Tage Danielssons gästprofessur vid IKOS 2021/22
Grammatikdidaktikens grunder. En tematisk fö​rdjupning i den interpersonella grammatiken
(i Pedagogiskt Arbetes regi)

​49 ​8/12 Projektidéer (textunderlag hämtas från samarbetsrummet i Lisam - se utskicket)
OBS! Lokal: Tage​​​​
​50 ​15/12

Lotta Alemyr (KLS/SoK, IKOS) 

Lärarstudenters skrivande. Hur man lär sig skriva akademiskt och vad akademiskt skrivande innebär
(OBS! Lokal: Garn- och broderisalen)


SOKs jullunch kl.12-14 i Textillabbet 

Cecilia Olsson Jers (Linnéuniversitetet)

Vem/vilka ansvarar för den muntliga och skriftliga forskningskommunikationen?

(i samarbete med COMPASS)

​Postseminarium

(Agnes och Hannah)


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18