Göm menyn

Seminarier 2021

VECKA

DATUM

FORSKNINGSSEMINARIUM

HÖGRE SEMINARIUM

AFTERWORK

    kl 10.15-12 via Zoom (om inget annat anges)​ kl. 1​5.15-17 via Zoom (om inget annat anges)  
​3 ​20/1 ​​​Granskning av projektansökningar 1 (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 17/1​​)​​​​
​4 ​27/1 ​Maria Nilsson (Stockholms universitet)
Talängslan och upplevd agens: Engelskelevers erfarenheter av muntlig interaktion på låg- och mellanstadiet
(i samarbete med Pedagogiskt Arbete)​
Obs! kl 13.15-15 
​5 ​3/2

Planeringsseminarium​

   
​6 10/2  

​Afterwork

kl 17.00-17.30

​7 ​17/2 ​​Granskning av projektansökningar 2 (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 12/2)​​​​​

Book release and guest lecture 

Anna Watz (SKI, IKOS), editor of Surrealist Women's Writing: A Critical Exploration (Manchester University Press, 2021)

Kristoffer Noheden (Stockholms universitet)

Extinction and Transformation: Surrealism, Literature, and Ecology

 
​8 24/2​ (sportlov) ​​- ​-​
​9 3/3 Handledarkollegium ​-
​10 10/3   Lars Wallner (IBL)
Det rutiga klassrummet. Serier, multimodalitet och litteracitet
(i samarbete med Pedagogiskt Arbete)

 

​11 ​17/3

Pedagogikdagen kl 9-15:45

Program och anmälan (senast 12 mars)

 

Afterwork 

kl 17.00-17.30

​12 ​24/3

​Ragnild Lome​ (SoK) – slutseminarium

Driving and Overriding. Imaginations of Distributed Agency in Scandinavian Prose Fiction in the 1960s

Kommentator: Jonas Ingvarsson (Göteborgs universitet)

Obs! Seminariet hålls på svenska och norska.
N.B. The seminar will be held in Swedish & Norwegian.

kl 10.15-12, 13.15-15

​13 ​31/3 

 

​Hannah Pelikan (SoK) - halvtidsseminarium

Coordinating Robots and Humans: Sound and Embodiment in Human-Robot Interaction

Commentator: Prof. dr. Karola Pitsch (Universität Duisburg-Essen)

Obs! kl 15.00-17.00
N.B. 3.00-5.00 pm

​14 ​7/4 (påsk)​ ​-​ ​-
​15 ​14/4

Nicholas Mikkelsen (Aarhus universitet)

Ikkå: A way of managing knowledge and turn-taking in everyday Danish interaction?

Obs! Seminariet hålls på engelska och danska.
N.B. The seminar will be held in English & Danish.

Temaseminarium om publicering (med flera medverkande)

 

​16 ​21/4

​Lene Asp Fredriksen (SoK) – halvtidsseminarium

Voices, Places and Archives: A Media-Ecological Exploration of the Danish Transatlantic Colonial Heritage

Kommentator: Nina Lykke (Tema Genus)

 

Afterwork

kl 17.00-17.30

​17 ​28/4

​Emile Farmer​ (SoK) - presentation of research plan

A tale of two narratives in the midst of a biodiversity crisis: An imaginary of co-existence, natural diversity and abundance, or economic, utilitarian, value-free pragmatism?

​18 5/5 ​​Planeringsseminarium

Dr. Solvejg Nitzke
(Technische Universität Dresden)

Making Kin with Trees. Biosemiotics, Talking Trees, and How Forests Think

 
19 ​12/5 (Kristi himmelsfärd 13/5)​ - ​​-
​20 19/5 

​Agnes Löfgren (SoK) - halvtidsseminarium

Röst, språk och kropp som medel för estetisk förhandling under operarepetitioner

Kommentator: Asta Cekaite (Tema Barn)

Obs! kl 10.00-12.00
N.B. 10.00 am-12.00 noon

Matilda Amundsen Bergström (Köpenhamns universitet)

Viktiga frågor till en lärd. Hedvig Charlotta Nordenflycht och filosofihistorien

 

​21 ​26/5

Themed text & discussion seminar

Ecocriticism & Ecolinguistics

Download texts from here 

Facilitators: Ann-Sofie Persson & Emile Farmer

 

​Afterwork 

kl 17.00-17.30

​22 2/6

SKJUTS UPP TILL HÖSTEN

​Camilla Wallin Lämsä (SoK) - presentation of research plan

"Just Gals Being Pals": Gender and Desire in the Transformative Fandoms of Emma and Little Women

Lari-Valtteri Suhonen (SKI, English)

Acquisition and attrition in the multilingual mental lexicon

 

​​Vecka

 
Datum ​Forskningsseminarium 
(kl. 10.15-12  i Comenius och via ZOOM om inget annat anges
Högr​e seminarium
(kl 1​5.15-17 i Comenius och via ZOOM, om inget annat anges)          
Postseminarium

 
​35 ​1/9 ​Planeringsseminarium  
36 8/9

​Camilla Wallin Lämsä, presentation av forskningsplan​​ (på svenska)

”It’s all about the yearning” – Interpretive Communities and the Aesthetics of Desire in Neo-Victorian Fandom

   
​10/9 Body, Gender, Senses: Subversive Expressions in Early Modern Art and Literature

​Online Workshop 11.00-17.00

Contact johanna.vernqvist@liu.se​ to register.

​37 ​15/9 - Obs! ​kl 13.15-15 i Comenius och via Zoom (se utskick)
Professor Per Holmberg, Göteborgs universitet och innehavare av Tage Danielssons gästprofessur vid IKOS 2021/22
Grammatikdidaktikens grunder. Introduktion till den interpersonella grammatiken
(i Pedagogiskt Arbetes regi)
​37 ​15/9   Obs! kl 15.15-17 i Comenius och via Zoom (se utskick)
Klara Skogmyr Marian​​ (Université de Neuchâtel)
Learning how to negatively assess in L2 French: A longitudinal study of indirect complaints
​Postseminarium (Agnese)
​38 22/9 - -
​39 ​29/9

kl 9.00-12

Filosofiska fakultetetens forskningsdag

Temat: Hur bör våra forskningsmiljöers prestationer bedömas?

Anmälan: https://forms.office.com/r/2LSwJGPnax

 
​40 6/10

​Forskningspresentationer

Medverkande:

Jesper Olsson: “Weird Wor(l)ds: Literature and General Ecology”

Anna Watz: “Surrealism and écriture féminine

Leelo Keevallik: ”Ljudanden vid dansinstruktion”

Emily Hofstetter: “Suspended syntax: Bodily strain and progressivity in talk”

(OBS! Lokal: Garn- och broderisalen)

40 7/10  

Obs! torsdag 7/10, kl 15.00-18 med efterföljande mingel i sal K4, Kåkenhus, Campus Norrköping och via Zoom (se separat utskick) 

Per Holmberg och Susanna Alakoski

Installationsföreläsningar av IKOS första gästprofessorer (inom ramen för Moa Martinsons och Tage Danielssons gästprofessorsprogram)

 
​41 ​11/10  

Obs! måndag 11/10, kl 13.15-15 i Zoom (se separat utskick)

Alumndag för IKOS doktorander 

Medverkande: Ellen Söderblom Saarela (från SoK) och Olav Nygård (från REMESO)

Tema: Att bli klar i tid

 
  13/10  

Alumnseminarium

Medverkande:
Lotta Plejert, Ida van der Woude, Johanna Vernqvist och Elin Käck

Postseminarium

(Nigel & Leelo)

​42 ​20/10

Textseminarium/themed text & discussion seminar

Tema: genus/Theme: gender

Diskussionsledare/facilitators: Anna Watz & Nigel Musk

Johan Fredrikzon (Stockholms universitet)

The Birth of “Data Problems”: A Cultural Techniques Perspective on Some of the Major Concerns of the 1970s

(i samarbete med COMPASS)

​Postseminarium

(Lene och Ragnild)

​43 ​26/10  

Obs! tisdag 26/10, kl 13.00 -16​

FilFaks forskarutbildningsdag 2021

Temat: Forskarutbildning på distans: lärdomar från distansläget under coronapandemin

Mer info och anmälan finns här  

27/10   ​-
​28-29/10 SoK:s internat på Högby Spa
​44 ​3/11   ​-
​45 ​10/11

Forskningspresentationer

Medverkande:

Emma Eldelin (KLS, litteraturvetenskap): ”Litteratur, skrivande och självreflektion i tre transitmiljöer”

Elisabeth Zetterholm (KLS, svenska som andraspråk): "Tala – skriva – undervisa. Flerspråkiga elever i den svenska skolan"

Lars Liljegren (SKI, engelska): “A ‘Shocking’ or a ‘Moving’ Scene?: The Problems of Uncritically Approaching Literature in Translation”

​46 ​17/11


(Nordisco Uppsala 17-19/11)
 

Jenny Wiksten Folkeryd
och Åsa af Geijerstam 

Ämnesspecifika läs- och skrivpraktiker i tidiga skolår – exempel från två pågående forskningsprojekt

(i samarbete med Pedagogiskt Arbete)

​Postseminarium (ordnas av PA)
​47 ​24/11

Planeringsseminarium

(OBS! Lokal: Garn- och broderisalen)

 
​48 ​1/12

Jacek Smolicki & mirko nikolić (postdoc, SoK, IKOS)

On listening, participating, and performing as spectral modes of arts-based research

 
​49 ​7/12  

Obs! tisdag 7/12, ​​​kl 13.15-15. Lokal: Formgivningssal 2

Professor Per Holmberg, Göteborgs universitet och
innehavare av Tage Danielssons gästprofessur vid IKOS 2021/22
Grammatikdidaktikens grunder. En tematisk fö​rdjupning i den interpersonella grammatiken
(i Pedagogiskt Arbetes regi)

​49 ​8/12 Projektidéer (textunderlag hämtas från samarbetsrummet i Lisam - se utskicket)
OBS! Lokal: Tage​​​​
​50 ​15/12

Lotta Alemyr (KLS/SoK, IKOS) 

Lärarstudenters skrivande. Hur man lär sig skriva akademiskt och vad akademiskt skrivande innebär
(OBS! Lokal: Garn- och broderisalen)


SOKs jullunch kl.12-14 i Textillabbet 

Cecilia Olsson Jers (Linnéuniversitetet)

Vem/vilka ansvarar för den muntliga och skriftliga forskningskommunikationen?

(i samarbete med COMPASS)

​Postseminarium

(Agnes och Hannah)


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18