Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Högre seminarier 2019

9/1

Bengt Göran Martinson: Att skriva översiktligt om grundläggande saker. En betraktelse. (OBS! Bild2)
(Simon och Johanna)

23/1

Erik Vinkhuyzen: Developing Socially Acceptable Autonomous Vehicles
(Mathias)

30/1   

Isak Winkel Holm: "Profeten og drengen. Den profetiske tone i Cormac McCarthys The Road"  (OBS! kl.16–18)  
(Jakob och Svante)

13/2

Jakob Steensig: "Building a syntax-for-conversation for Danish talk-in-interaction: How do we get from patterns of language use to a grammatical description?"
(Agnes och Emily)

6/3

Kristiina Taivalkoski-Shilov: "The reception of Rachel Carson in Finland"
(Hanna och Lars L.)

20/3

Emily Hofstetter: "Thinking and moaning: Making visible the ostensibly invisible"
(Ellen och Ragnild) 

27/3

Jesper Olsson - professorsföreläsning: "Weird Words, Epidemic Silence: Posthuman Media Ecologies in Contemporary Fiction and Poetry" (OBS! kl.16–18)
(Agnese och Leelo) 

3/4

Ashleigh Harris: "Precarious Economics and Emergent Literary Form: from the African street to Amazon.com"
(Anna W. och Lars J.)

24/4

Christian Høgel: "From courtly Constantinople to monastic Mount Athos: How to translate a Buddhist story from Georgian into Byzantine Greek" (OBS! kl.16–18)  
(Jesper och Lene)

22/5

INSTÄLLT! Kristin Veel och Henriette Steiner: "A Tale of Two (and More) Towers"(OBS! kl.16-18)   
(Carin och Karin)       

11/9

Olcay Sert: "Classroom Interaction: Micro-analytic and multimodal perspectives"

(Jesper och Lars J.)

25/9

Nigel Musk: “Topicalising vocabulary in digital collaborative writing in the English language classroom: A multimodal micro-analytic approach” - professorsföreläsning (OBS! Kl.16-18)

(Anna L. och Ragnild)

 2/10

Elisabeth Reber: "Sound objects: Methodological and theoretical perspectives."

(Agnese och Hannah)

 9/10

Charlotta Seiler Brylla: ""Åsiktskorridoren". Metapragmatiska förhandlingar om yttrandefrihetens gränser i svensk och tysk offentlig diskurs." 

(Agnes och Ellen)

23/10

Henriette Steiner och Kristin Veel: "A Tale of Two (and More) Towers" (OBS! Kl.16-18)

(Carin)

 6/11

Per Holmberg: "Rökstenen tur och retur. Reflektioner kring en omöjlig men nödvändig tidsresa."

(Suzanne och Stina)

13/11

Spencer Hazel: "The pursuit of quality – exploring orientations to aesthetic in arts activities."

(Emily och Mathias)

20/11

Maritha Johansson: "”Den var bra och lite tråkig”. Mellanstadieelevers reception av en narrativ text." (OBS! Kl.16-18)

(BG och Gunilla)

27/11

Angelika Linke: "Språk - kropp - rum: En liten lingvistisk kulturhistoria från 1700talet till 2000talet.” (OBS! Kl.16-18)

(Postseminarium på restaurang)

 4/12

Agnes Löfgren: "Att skapa drama till musik – sång, tal och kropp vid operarepetitioner"  

(Lene och Nigel)

11/12

Emma Eldelin (docentföreläsning): "Från T-centralen till Tartaros: Tunnelbanan i samtidslitteraturen"
(Leelo och Svante)

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18