Göm menyn

Seminarier 2020

Vecka

Datum

​Forskningsseminarium 
(kl 10.15-12 i Key 4260, om inget annat anges)​

​Högre seminarium 
(kl 1​5.15-17 i Key 4260, om inget annat anges)

​​Postseminarieansvariga

​4

​22/1

Bodil Axelsson (Tema Q) 

Curating Viking Jewelry: Cognizers and material process on Pinterest​​

​5

​29/1

​Svante Landgraf (Herrgårdsbiblioteksprojektet, SoK, IKOS) i samarbete med Pedagogiskt arbete

Digitaliseringsarbetet för Adelsnäs bibliotek

​Lene​​​ Asp Frederiksen (SoK, IKOS)

Resounding the colonial archive with impressions from a field trip to Ghana

​Nigel och Agnese​

​6

​5/2

​​Planeringsseminarium

​7

​12/2

​Granskning av projektansökningar (skicka gärna era textunderlag till leelo.keevallik@liu.se senast 5/2)​

Anna Lindström (Uppsala universitet)

Near-patient tests as grounds for recommending treatment in Swedish Primary Care

​Karin och Mathias

​8

​19/2​

​​-

​-​

​9

​26/2

​-​

​-

​10

​4/3

​​Hannah Pelikan (SoK, IKOS)

Non-lexical sounds in robot-human action coordination​​

​Kristina Höök (KTH)

Designing with the Body: Somaesthetic Interaction Design

​Emily och Jesper

​11

​11/3

Elina Tergujeff​ (Jyväskylä universitet; postdoc SoK, IKOS) i samarbete med Pedagogiskt arbete​​

Projektet ICASEF: Studier om finländares uttal i engelska

​​

 

​12

​18/3

​INSTÄLLT/CANCELLED!

​Michael Smith (Engelska, IKOS)

Mobilizing co-participants' sensory experience of co-present objects in scientific practice

​13

​25/3

​​mirko nikolić (postdoc, SoK, IKOS)​

minoritarian ecologies: performativity of social reproduction of earth 

Note that this seminar will be run online in Zoom (follow the above link to access the online seminar).

INSTÄLLT!/CANCELLED!

Evelina Stenbeck (Umeå universitet)

Krisögonblick och cykler. Den samtida politiska diktens tid och rum.

​Leelo och Svante

​14

​1/4

Textseminarium​​​

Interdisciplinary discussion about Artificial Intelligence (AI)​

Note that this seminar will be run online in Zoom (follow the above link to access the texts and the online seminar).

​15

​8/4 (påsk)

​-

​-

​16

​15/4

​Handledarkollegium

Obs! Mötet hålls online.

 

​17

​22/4

Möte med doktorandantagningsgruppen

Obs! Mötet hålls online.

INSTÄLLT!/CANCELLED!

Anders Johansson (Mittuniversitetet)

Litteraturens slut?

Frida Beckman (Stockholms universitet)

The Public Sphere and the End of the World

Obs! 15.15-18 (förlängt)​​

​Jakob och ?

​18

​29/4

​Maziar Yazdanpanahs slutseminarium​​​​(SoK, IKOS & CEDER) 

Opponent: Anne Marie Landmark Dalby (Center for Multilingualism in Society across the Lifespan, University of Oslo)

Multilingual practices in Swedish residential homes

Obs! kl 10.15-12 och kl 13.15-15 - seminarierna hålls online via Zoom.

​19

​6/5

​​Planeringsseminarium

INSTÄLLT!/CANCELLED!

Lars Wallner (IBL), i samarbete med Pedagogiskt arbete​

Det rutiga klassrummet. Serier, multimodalitet och litteracitet​​​​​

​Elisabeth och Maritha

​20

​13/5

Anna Lindström (SoK, IKOS)

Fake it till you make it real

‒ How professional roles are performed into being through the interplay between bodies, talk and qualified know-how on the interactional scenes of simulated, physical examinations in L2-Swedish teaching

​​

​21

​20/5 (Kristi himmelsfärd 21/5)

​-

​-

​22

​27/5

​Emily Hofstetter  & Hannah Pelikan (SoK, IKOS​)

Humans and robots doing thinking as an embodied practice

INSTÄLLT!/CANCELLED!

K. Neil Jenkings (Newcastle University)

Topic: climbing and ethnomethodology 

Agnes och Lene

​23

​3/6

 

​V.

DATUM

​FORSKNINGSSEMINARIUM 

kl 10.15-12 i Comenius och via Zoom om inget annat anges (se utskick)

HÖGR​E SEMINARIUM

kl 1​5.15-17 i Comenius och via Zoom om inget annat anges (se utskick)

​​AFTERWORK

​​34 ​20-21/8 ​SoK:s internat (skjuts fram till 15-16 oktober)
​35 ​26/8 ​- Boksläpp: Multimodal Interaktionsanalys (fysisk närvaro gäller bara författarna) Andra kan delta via Zoom (se utskick).
36 2/9 Planeringsseminarium    
​37 ​9/9

​Nigel Musk​ (SKI/SoK, IKOS)
Students of English using Google Translate in collaborative writing 
(studenter deltar via Zoom) 

​Michael Smith​ (SKI, IKOS)
Learning and Reasoning through Embodied Action: How senior and novice geologists use diagrammatic gesture in calibrating professional perception in the field 
(studenter deltar via Zoom) 

​38 16/9 Handledarkollegiemöte via Zoom (se utskick)

 
​18/9 ​Jakob Liens disputation (SoK, IKOS)​ UPPSKJUTET
​39 ​23/9

​Johanna Vernqvist​​ (SoK, IKOS)​

Portia, Echo och Filomena: receptionen av kvinnliga bifigurer i verk av Elisabetta Sirani, Gaspara Stampa och Tullia d’Aragona

​Anders Johansson (Mittuniversitetet)​
Litteraturens slut?

Frida Beckman (Stockholms universitet)
The Public Sphere and the End of the World

Obs! 15.15-18 (förlängt)​​​
Nigel och Leelo

 
​40 ​30/9

 

​41 ​7/10

​Emile Farmer (SoK, IKOS)​​ 

Striving for an inclusive pluralism of environmental perspectives in language education and teacher training

(presentation av forskningsskissen)

​​Hannah Pelikan (SoK, IKOS)​

Robots in the Wild: An Interaction Analysis Perspective

​Agnese, Agnes och Lene
​42 ​14/10

​Camilla Wallin Lämsä (SoK, IKOS)​

The Transformative Fandoms of Little Women and Emma

(presentation av forskningsskissen)

  ​15-16/10 ​SoK:s internat på Högby Spa ​UPPSKJUTET till våren 2021
​43 ​21/10

Textseminarium: Racism and racial discourse.

Organised by Emily Hofstetter & Lene Asp Frederiksen (SoK)

Discussion texts available here

Contact nigel.musk@liu.se if you lack access

​FilFaks forskarutbildningsdag kl 13.15-16
Temat: Etiska aspekter i forskarutbildningen Anmälan senast 12 oktober
​44 ​28/10 ​- ​-
​45 ​4/11

OBS! Uppskjutet till VT 2021!

Anna Lindströms halvtidsseminarium (SoK, IKOS)​

Vårdinriktat flerspråkande i svenskundervisning för arbetslivet: En kommunikationsetnografisk verksamhetsanalys

Kommentator: Daniel Persson Thunqvist (IBL)

OBS! Uppskjutet till VT 2021!

Klara Skogmyr Marian (Université de Neuchâtel)

Learning how to negatively assess in L2 French: A longitudinal study of indirect complaints

 
​46 ​11/11

​Jacek Smolicki (SoK, IKOS) via Zoom only

Rerouting the trails for soundwalking. The act and art of listening in the context of environmental humanities.

OBS! Uppskjutet till VT 2021!
​Lars Wallner (IBL)
Det rutiga klassrummet. Serier, multimodalitet och litteracitet

(i samarbete med Pedagogiskt arbete)

​47 ​18/11  
​48 ​25/11 ​Planeringsseminarium

OBS! Uppskjutet till VT 2021!

​Maria Wahlström (KLS, IKOS)
Konsten att sörja. Några litterära nedslag i den samtida själv/biografiska sorgen.

​49 ​2/12 ​Projektidéer (skicka gärna din  idéskiss till leelo.keevallik@liu.se senast 27/11)​​​​
Underlagen hämtas från SoK:s samarbetsrum

OBS! Uppskjutet till VT 2021!

​Evelina Stenbeck (Umeå universitet)
Krisögonblick och cykler. Den samtida politiska diktens tid och rum.

​AW Kl.16
​50 9/12 ​Temaseminarium: ISP:en (den individuella studieplanen) ​AW Kl.16  
51 16/12 Projektidéer (skicka gärna din idéskiss till leelo.keevallik@liu.se senast 11/12)​​​​
Underlagen hämtas från SoK:s samarbetsrum
SOKs julavslutning kl.16-17 via ZOOM
 
AW Kl.16

Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-11