Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Högre seminarier 2018

10/1 

Jesper Olsson: ”Tidsmaskin & rymdskepp: litteraturen, konsten och infrastrukturerna”
(Karin och Leelo)

 31/1

Jan Svennevig: "Kilder til fortolkning av samtaler og tekster"
(OBS! kl.17-19, BILD2)
(Lotta L. och Maziar)

 7/2

Unn Falkeid: "Birgitta av Sveriges politiske profetier og intellektuelle arv i Italia"
(Angelika och Svante)

 7/3 

Emma Eldelin: "Addition, association och ackumulation: Att slå dank med virtuositet och det essäistiska skrivandet".
(BG och Jesper)

14/3 

Frank Baasner: "Uncertain future. Towards the end of (romance) literary studies?"
(OBS! Kl.16-18, KY25) 
(Agnese och Lars L.)

21/3 

Lisa Käll: "Subjektivitet som uttryck och frågor om att förlora sig själv"(Johanna och Eva)
11/4

Ida Börjel: "Något om okunskap, inbildning och barbari"
(OBS! kl. 17.30-18.30 i Wallenbergsalen)

18/4 

Lovisa Brännstedt: "Romerska kvinnor inför rätta. Makt och motstånd i antikens Rom."
(Agnes och Carin)

 2/5 

Stefan Jonsson: "Den kollektiva protestens estetiska dimensioner – några utgångspunkter för ett tvärvetenskapligt projekt i gränslandet mellan estetik, historia och samhällsvetenskap"
(Jakob och Ellen)

16/5 

Robert Eklund: "Melody in Human—Cat Communication (Meowsic): Hur människor och katter pratar med varandra"
(Rasmus och Anna)

23/5

Sigrid Schottenius Cullhed: "Sexuellt våld i senantik poesi"
(OBS! Kl.16-18, BILD2)
(Lene och Nan)

30/5 

Thomas Götselius: "Vägra skriva. Litteratur och kulturteknik i Melville’s ”Bartleby, the Scrivener”."

(Postseminarium på restaurang)

 
19/9

Arne Melberg: "Brevskriverskan och romanförfattaren"

(Carin och Svante)

 3/10 

Jenny Öqvist (alumniseminarium): "Perspektiv på stockholmska"

(Leelo och Agnese)

10/10 

Erik Erlanson: "Ändlös poesi: John Ashbery och Francis Ponge i ljuset av Pierre Klossowskis 'Levande valuta'"(OBS! kl.16-18)

(Jesper och Robert)

17/10

Kimmo Svinhufvud: "Repairing the motion: Understanding movement and correction in horse-assisted psychotherapeutic interaction"

(Emily och Mathias)

24/10 

Katherine Dashper: "Interspecies communication: Human-horse collaboration in leisure, events and tourism" (OBS! kl.16-18)

(Postseminarium på restaurang)

14/11 

Robert Willim: "Art Probing as Explorative Method" 

(Agnes och Lene)

28/11

Mark Dingemanse: "Rethinking Marginality"

(Nigel och Rasmus)

12/12

Gary Ferguson: "Same-Sex Marriage in Renaissance Rome: Identity, Community, and the History of Sexuality"

(Ellen och Ragnild)

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18