Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Högre seminarier 2016

27/1   Anna Cullhed: "Att sätta Medea på plats. Iscensättningar av klassicism och genus i 1700-talets London."

10/2   Ann-Sofie Persson (docentföreläsning): "Karibiska röster på franska: självbiografi, fiktion och jordbävning"

9/3    Håkan Möller: "Kampen mot perukerna." Lyx och mode i stormaktstidens Sverige.

23/3  Madina Tlostanova: "Time, space and memory in the post-dependence narratives"

6/4    Sensorium Journal 1. Jakob Lien, Ragnild Lome och Solveig Daugaard

20/4   Luk van Langenhove: "Positioning Theory and the Study of Moral Orders."

18/5   Cecilia Åsberg: ”Challenges of the environmental humanities” 

1/6    Lars Fant: "Using L1 and applying a contrastive perspective - a controversial issue in second language teaching"

7/9 Mari Bacquin: "Berättelsen om spegelbilden sedd från kulisserna. Konkreta exempel från det texteditoriska arbetet."
 
21/9  Sigrid Norris: "Horses, Humans, and Multimodality: Using a Multimodal (Inter)action Analytical Approach"
 
5/10 Kristina Malmio: "Senmodern spatialitet i finlandssvensk prosa."
 
19/10  Kl.15-17 Minnesseminarium kring Jan Anwards forskning
Kl.17-19 Alumniseminarium
 
 9/11 Maziar Yazdanpanah: "Accommodation practices in multilingual encounters in Swedish residential care" 
 
16/11

Lars Jämterud: ”Situating Subtitle Research within the Framework of Descriptive Translation Studies.”   
 

23/11 Sofia Lodén: "Kung Artur i det medeltida Sverige"
 
30/11 Ulf Eriksson: "Om erfarenheten av litterär sanning"
 
14/12     

Sylvain Briens: "Tystnad och känslor. En analys av nordisk teater och film."

 

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18