Göm menyn

Högre seminarier 2015

21/1 

Textseminarium

 4/2 

Rasmus Fleischer: "Strömmande kulturarv: filförföljelse i digital musikdistribution"

11/2 Sally Wiggins: "The limits of taste? How and why discursive psychology should address issues of embodiment in talk-in-interaction"
(OBS! kl.17-19, KY31)

18/3

Nazli Avdan: "Competing constructions of groupings in the European Parliament." (OBS! 17-19)

 1/4  

Fredrik Nyberg: "Hur låter dikten? Dikt som klang och tanke." 

15/4  

Lars Liljegren: "August Strindberg and Post-Victorian Censorship: A Study on the Forces at Play in the First English Translation of Giftasand Its reception."

29/4  

Magnus Bremmer: "Konsten att tämja en bild. Om fotografin, detaljöverflödet och läsarens uppmärksamhet."

20/5 

Leah Wingard: "Assessing blood sugar levels in the diabetes consultation." (OBS! 17-19)

27/5  

Solveig Daugaard: ”I am always wanting to collaborate with some one” - Gertrude Stein’s reception as collaboration in the media ecology of contemporary poetry.

2-3/6

Exkursion/Internat/Penelope-projekt

2/9

Juliane Schröter: "From action to culture. The concept of practice in the analysis of leave-taking"  (17-19)
(Leelo och Nazli)

 9/9

Federico Rossano: "Interacting like a human being: the role of accountability in social interaction. (17-19)
(Ellen och Ragnild)

16/9

Mathias Broth (installationsföreläsning): "Multimodal interaktionsanalys – perspektiv och utmaningar." (17-19)
(Karin och Maria)

21/10 

Per Linell: "Yttranden och yttrandegrammatik" (17-19)

 4/11

Lann Hornscheidt: "Are anti-discriminatory linguistic changes meaningful political actions for social change?" (17-19)
(Lotta P. och Nigel)                                               

18/11

Gwenaëlle Clairet: "Je fais comme ça" - En analys av autokonfrontation som didaktisk resurs i främmandespråksundervisning. Språkstudenter i franska kommenterar sig själva. (17-19, OBS! sal KY26)
(Eva och Agnese)

9/12

Jakob Lien: "Jag kan inte se skogen för alla träd – nya och gamla kunskapsformer i en digital tidsålder”. (15-17)
(Johanna och Lars J.)

 

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18