Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Högre seminarier 2014

15/1

Benjamin Boysen: "Being Another: The Renaissance and Early Modern Subjectivity."
(Lars J. och Elin)

22/1 Mechtild Tronnier: "Brytningsanalyser och uttalsfrågor - olika förstaspråk i Svenska som andraspråkklassen"
(Agnese och Gwen)
 5/2

Docentföreläsning av Charlotta Plejert: "Beyond Repair?"
(Eva och Janne)

12/2 Kulturellt minne: Amanda Lagerkvist/ Pieter Vermeulen: "Remembering the Future"
(Kristina och Anna C.)
 5/3 Frank Baasner: "Globalization and cultural theories: Towards a new form of universalism?"
(Johanna och Maziar)                       
12/3

Ann Weatherall: "Gender in Interaction"
(Lotta P. och Mathias)

19/3 Anna Carlstedt: "Godhetens tyranni och toleransens feghet: Fransk poesi i religionskrigens skugga."
(Carin och Anna C.)
26/3 Charles Goodwin: "Engagements with those who are Co-Present, Predecessors & Objects."
(Angelika och Pam)
 2/4 Trine Heinemann: "Embodied understanding: Confirming and correcting claims of understanding through repetition and adjustment of gesture.”
(Nigel och Ann)
 9/4  

Kulturellt minne: Eva Carlestål, Åsa Nilsson Dahlström, Barbro Santillo Frizell: "Dödens landskap - ett levande kulturarv? Förmedling, tillgänglighet, bruk."
(Leelo och Nazli)

23/4 Kulturellt minne: Liedeke Plate: "Amnesiology: Towards the Study of Cultural Forgetting" (Inget postseminarium)
 7/5

Anna Watz: "The Pleasure of the (Postfeminist) Text: Reading the “Fifty Shades phenomenon”."
(Lars L. och Lotta A.)

14/5 Juliana Spahr: "Ecotone War - Thoughts about Ecopoetics and Ecopolitics from the Kumulipo to Occupy"
(Solveig och Jesper)
21/5 James Phelan: "Cognitive Theory, Rhetorical Theory, and Morrison's “Recitatif”:  From Parallel Play to Productive Collaboration"
(Maria S. och Emma)
3-4/6 ASK:s exkursion
   

 3/9

Heiko Hausendorf: "Where the action is. Notes on interaction architecture."  (17-19)
(Lotta P. och Nigel)

10/9 Peter Kuon: "The Eaten Heart: Boccaccio's Use of a Medieval Motif" (16-18) (Angelika och Janne)
17/9

Anders Johansson: "Autofiktion och subjektivering"
(Maria och Solveig)

 1/10

Johanna Vernqvist: "Kärlek under förhandling: att överskrida traditioner i Margareta av Navarras Heptameron och Gaspara Stampas Rime."
(Mira och Nazli)

 8/10 Docentföreläsning - Nigel Musk:

”The trouble with spelling and grammar checkers: Taking a close look at how second language learners use language tools in their collaborative writing” (17-19)
(Leelo och Agnese)

 5/11

Kulturellt minne. Britt Risberg och Leif Risberg: "Den stora apstriden i Ydre - ett 50-årsminne." (17-19)
(Lotta A. och Eva)

12/11 Petra Andersson: ”Vad kan en filosof veta om hästar?” 
(Elin och Lars J.)
26/11 Numa Markee och Silvia Kunitz: "Documenting multimodal language learning behavior over time: A conversation analytic perspective"
(Jakob och Therese)
10/12

Textseminarium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18