Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Högre seminarier 2013


30/1 

Jan Anward: "Forskarskolan - de första 13 åren."

13/2 Kulturellt minne seminarium: Ingemar Haag: "Kroppen, platsen, historien ­ att skriva fram ett jag. Exemplen Goethe och George Sand" och Arne Melberg: "Minneslitteratur: från memoar till roman."
20/2

Alia Amir: “If I hear Swedish, I am taking points away from you!”: A study of micro-level practices of doing language policy.

 6/3 Karin Dahl: "Interkulturell kommunikation - Sverige och Italien"
20/3

Pamela Vang: "Changing Participant Roles in the advertising of the oil majors"

10/4 Kulturellt minne seminarium: Frank Baasner - "Institutionalizing National Cultural Memory"
17/4 Ali Reza Majlesi: "Learnables in Action: A praxeological approach to objects of learning in second language classroom interaction"
24/4 Kulturellt minne seminarium: Minne, makt, moral: Historia i samtidsperspektiv. 
15/5 Sybille Krämer: "Connecting performance and performativity. Does it work?" 
22-23/5 Exkursion) och extra avdelningsmöte ASK/SKE (em till em)

 

     
28/8 Lorenza Mondada: "Writing in inter-action: the collaborative fabrication of fresh talk in the radio"
4/9 Klaus Müller-Wille: "Tingteori och litteraturvetenskap"
16/10 Docentföreläsning av Jesper Olsson: "Läsandets tid".
30/10 Anna Vatanen: "Overlapping talk and epistemics in Finnish and Estonian everyday talk-in-interaction
6/11 Fritjof Sahlström: "Across the hall but worlds apart? Language use and language stance in the interaction of students in recently co-located Finnish and Swedish schools in Finland."
13/11 Elin Käck: “William Carlos Williams and Shakespeare: Claiming Tradition”
20/11 Unn Falkeid: "Strewn with Ruins: Petrarch, Cola di Rienzo, and the Battle of Rome."
27/11 Anders Cullhed: ""Så förmådde han allt"... På den tidigmoderna lyrikens höjder."
4/12 Susanne Tienken: "Att berätta, minnas och glömma tillsammans. Sociala praktiker på webben."
11/12 Anna Lindström: "Dignity in older people’s care. Preliminary analysis of the interactional negotiation of treatment proposals." 

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18