Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Högre seminarier 2012


8/2  

 Richard Hirsch: ”Gest, tal och tanke”. 
 OBS! Lokal: De Klomp, S:t Larsg. 13

21/3

 David Eugster: "Konsumtion och kommunikation"

11/4

 Stefan Jonsson: "Litteratur och massvansinne: Broch, Toller, Rilke och andra i den tyska revolutionen." 

18/4

 Jesper Olsson - Mikrosymposium om minnesförlust. OBS! Tid: kl.13-18.

25/4

 Anna Cullhed: "Versmakare eller gud? Poeten, poesin och poetiken under 16-1700-tal"

 9/5

 Claudia Finkbeiner: "Cultural Awareness and Language Awareness and the Role of  Social Media: A Critical Approach".

30/5

 --- (ASK:s exkursion med Jan Paul Strid)

5/9

Jan Paul Strid: ”Om götar, gutar, goter och östgermaner."

19/9

Carin Franzén: "Kärlekens metamorfoser"

26/9

Jens Brockmeier - Kulturellt minne seminarium: "Nox: Anne Carson’s memory book."

3/10

Robert Eklund: "Från 1700-talets pratmaskiner till 2300-talets androider: En introduktion till språkteknologi."

24/10 

Richard Hirsch: "Language and Feelings and Language of Feelings."

7/11

"Fältets forskningsfront" - Kulturellt minne-seminarium

14/11

Leelo Keevallik: "Grammatik och tajming."

28/11 

Tiina Mäntymäki: "Lover, Avenger or Deadly Delusionist. Women Murderers in Contemporary Crime Fiction.

 

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18