Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Högre seminarier 2011


 

26/1

Frank Baasner "Discursive Strategies Concerning Immigration and Integration in European Countries" (Eva & Jan A)

9/2

Per Mårtensson "Hur bandspelaren och mikrofonen förändrade musikbegreppet under 1900-talet" (Mathias & Nigel)

2/3

Helena Granström "Talet och talen - om språklighet i fysik och matematik"
(Gwen & Lotta A)

23/3

Danuta Fjellestad "Whither Postmodernism?" (Elin & Lars L)

6/4

Anneli Jordahl "Ellen Key och kärleken"
OBS! kl. 17.00-18.45 i Hörsalen, Stifts- och Landsbiblioteket

13/4

Marianne Gullberg "Att ha språket i sin hand: språkinlärares betydelseutveckling i tal och gest" (Richard & Gwen)

4/5

Thomas Götselius "Själens medium. Litteraturvetenskap från utsidan"
(Martin & Pamela)

18/5

Angelika Linke "Att äta och tala" (preliminär titel) (Ali Reza & Jenny)

24/5

Caroline Liberg "Språk och lärande" Föreläsningen sker i samarbete med Forum för ämnesdidaktik. (Alia & Lars J)
OBS! tisdag! Lokal: KY21  

24/8 

Göran Hägg: "Italien 150 år".
(Agnese & Lars J.)

28/9

Lars-Håkan Svensson: "Delia Revisited: Intertextuality and Representation in Elizabethan Literary Culture."
(Agnese, Jenny, Lotta A.)

12/10

IKK-seminarium med Jan Paul Strid: ""Till ära och beröm". Om vården av nationens minnen."

19/10

Jonna Bornemark, Carin Franzén och Jan Anward: ”Medeltida mystiker”
OBS! Tid: 15:15-19 (Eva & Lotta P.)

9/11

Caroline Liberg: "Språk och lärande"
(BG Martinsson)

16/11

Jesper Olsson: "Bandspelaren som estetisk teknologi"
(Janne & Ali Reza)

23/11

IKK-seminarium med Fredrik Hertzberg: "Biografin som portabelt monument? Om att biografera Gunnar Björling."

7/12

IKK-seminarium med Ingeborg Winderen Owesen: "Den moderne feminismens filosofiske diskurs. Feminismens genealogi fra René Descartes til Luce Irigaray"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18