Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

2007

 

7/2
Carla Cariboni Killander, FD, Göteborgs universitet: Begreppet "récit itératif": definitions- och tolkningsproblem
21/2
Emma Eldelin: C P Snows "två kulturer" och den svenska debatten
7/3
Magnus Gunnarsson, FD, Göteborgs universitet: Att mäta samtal - Kvantitativ korpuslingvistik
21/3
Anna-Malin Karlsson, docent, Stockholms universitet: Semiotik + interaktion = sant? Om möjliga ramar för att förstå texters och andra skriftartefakters funktioner i en verksamhet
11/4
Jens Allwood, prof., Göteborgs universitet: Interkulturell kommunikation
25/4
Jürg Glauser, prof.: Medialitetsformer under förmodern skandinavisk tid
9/5
Carin Franzén, docent: Om etik och estetisk autonomi
23/5
Charlotta Brylla, FD: Partiet har alltid rätt! Om språk och ideologi i det forna DDR
30/5
Viveka Adelswärd, prof. Linköpings universitet: Hus som kommunikation
5/9

Noah Bubenhofer, lic.phil., Universität Zürich: Corpus Linguistics: More than Counting Words

26/9

Roger Sell, professor, Åbo Akademi : Literature as Communication, Literary Scholarship as Mediation

17/10

Gerd Carling, fil.dr., Lunds universitet: Svensk romani - En studie i språklig integration

21/11

Stefan Helgesson, fil. dr., Uppsala universitet: Translation and Literary Value: The Cases of J. M. Coetzee and Clarice Lispector

5/12

Mathias Broth, fil.dr., Linköpings universitet: Interaktiva praktiker i TV-produktion

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18