Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

2004

 

18/2 Marie-Christine Skuncke, Uppsala universitet: Retorik och opera på 1600- och 1700-talen.
3/3 Anders Hallengren, Stockholms universitet: Petrarca 700 år.
17/3 Dag Hedman, Tema K: Kanonbegreppet förr och idag.
31/3 Dennis Day, Syddansk universitet: Membership on a two-lane highway: The dual relevance of social groups in communicative interaction.
14/4 Sven Öhman, Uppsala universitet: Konstruktionen av La langue och Saussures uppgörelse med historicismen.
28/4 Jan Willner, IRK: Balzac och Cézanne som filosofer. Reflektioner med utgångspunkt hos Merleau-Ponty.
5/5 John W. DuBois, University of California at Santa Barbara: Intersubjectivity and stance.
12/5 Maria Strääf, ISK: Across the Cultural Divide: Wharton, France, and America.
8/9 Jacqueline Holzer, Universität Zürich: Foreign Affairs: Franz Boas and the History of the American Anthropology.
22/9 Monika Asztalos, Oslo universitet: Klassisk litteratur som experimentfält och tidsspegel: Horatius Oden.
29/9 Elisabeth Couper-Kuhlen, Universität Potsdam: Conversational reported speech in non-narrative sequences.
13/10 Per-Anders Forstorp, KTH: Finns det en semiotisk teori hos Levinas?
27/10 Geert Jacobs, University of Ghent: Beyond preformulation: perspectives on press releases from discourse analysis, writing process research and (virtual) ethnography.
17/11 Tomas Tranströmer: En afton med Tomas Tranströmer och Torbjön Schmidt.
8/12 Rickard Karlsson, ISK: Den svenska sprätthöken – Konstruktionen av den franska nationalkaraktären i svenskt 1700-tal.

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18