Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

2003

 

5/2 Kristina Hansson & Ulrika Nettelbladt, Lunds universitet: De svårförståeliga barnen. Aktuell klinisk barnspråksforskning i Lund.
19/2 Angelika Linke, ISK: Det "obeskrivliga". Kroppsperformans, rymd och kommunikation inom adelskulturen under sjutton- och artonhundratalet.
5/3 Lars-Håkan Svensson, ISK & Jan Stolpe, Lunds universitet: Att läsa och översätta Antigone.
19/3 Hans Götzsche, Aalborgs universitet: Mellan formalism och deskriptivism. Epiformal Analysis in Syntax.
26/3 Lars-Håkan Svensson, ISK: Heaney and Muldoon in Conversation: Poetry as Dialogue. Installationsföreläsning.
2/4 Ingrid Hermerén, ISK: Galiciska – ett minoritetsspråk i Spanien på frammarsch?
23/4 Coco Norén, Uppsala universitet: ON passe-partout: pronominet ON i talad franska.
14/5 Susanne Guenthner, Universität Konstanz: Narrative reconstructions of past experiences.
21/5 Ellen Tichy, Universität Rostock: Intercultural training in German as a foreign language.
17/9 Gunilla Florby, Göteborgs universitet: Shakespeare's Language.
1/10 Rukmini Bhaya Nair, Institute of Technology, Delhi: On translation.
8/10 Björn Larsson, Lunds universitet: Litteraturens förhållande till verkligheten. Att falla eller inte falla för den referentiella frestelsen.
15/10 Wolfgang Schmidt, ISK: Ingeborg Andresen (1878-1955): En nationalistisk författarinna och hennes mottagande.
12/11 Per Erik Ljung, Lunds universitet: Ett nytt språk? Några anteckningar om Vilhelm Ekelund.
26/11 Olle Sandqvist, ISK: L'anonyme de Bayeux.
10/12 Jenny Magnusson, ISK: Åldersbeteckningar under 1900-talet – en deskriptiv studie av centrala begrepp och deras inbördes relation och utveckling.

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18