Göm menyn

2002

 

6/2 Cristoph Röcklinsberg, ISK: Skålande i moll och dur – ett resultat av språk och kultur.
20/2 Stefan Horlacher, Universität Mannheim: Cruelty and Love, or: What Does It Take to Be a Man? The Evolution of Male and Female Sexuality in D.H. Lawrence's Poetry.
6/3 Tiina Mäntymäki, ISK: A Story of the Norm: Body, Masculinity and Homosocial Desire in Dans med en ängel.
20/3 Jan Paul Strid, ISK: Vad är topolingvistik?
3/4 Jenny Öqvist, ISK: Referens i praktiken. Interaktionella aspekter på personreferens i samtal.
17/4 Angelika Linke, ISK: Seniorer – en ny kategori människor?
15/5 Alison Wray, University of Cardiff: Formulaic language in the lexicon: Exploring the house of the ill-repute.
29/5 Paul Andersen, ISK: The 'Minor Rock Edicts' of King Ashoka.
4/9 Lars-Håkan Svensson, ISK : Text, intertext, kontext: försök till självbiografi.
18/9 Renate Walder, Uppsala universitet: Betydelse som nätverk. En semantisk analys av verbet "föra" utifrån en kognitiv modell.
2/10 Jan Anward, ISK: Lexikal återanvändning i praktiken.
16/10 Martin Luginbühl, Universität Zürich: Conversational violence in political TV-discussions.
13/11 Jan Stolpe, Lunds universitet: Montaigne, rytm och röst.
20/11 Jesper Svenbro, Centre Louis Gernet: Aisopos läser. Om Aisoposromanen 78-80.
11/12Johan Hofvendahl, ISK: Identitetsarbete i iscensatta anföringssekvenser.

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18