Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

2001

 

31/1 Jan Anward, ISK: Att. Om språk som kultur. Installationsföreläsning.
7/2 Björn Lindblom, Stockholms universitet: Vokaler.
5/3 Frøjdis Hertzberg, Oslo universitet: Att didaktisera ett ämne – vad är det?
28/3 Linda Jönsson, ISK & Viveka Adelswärd, Tema K: Om talare och röster.
4/4 Hans Rudsänger, Högskolan i Gävle: Den svenska skolgrammatikens historia.
18/4 Anna-Lena Nilsson, Stockholms universitet: Falska vänner.
2/5 Göran Hägg: Är det något särskilt med europeisk litteratur?
16/5 Päivi Juvonen, Stockholms universitet: Har finskan en bestämd artikel?
30/5 Lars Fant, Stockholms universitet: Identitet och återanvändning i spansk talad diskurs.
12/9 Jan Anward, ISK: Hur man får berättelser att växa – om De sju korparna och annat.
26/9 Ing-Marie Tallberg, Karolinska institutet: Språkanvändning, minne och demens.
3/10 Walter Haas, Universität Fribourg: Languages in Switzerland or How to handle linguistic diversity.
10/10 Jacqueline Holzer, Universität Zürich: Science in the making. The construction and development of linguistic anthropology in North America (1890-1920).
17/10 Maarten Lemmens, Université Lille 3 och K.U. Leuven: A cognitive lexical-paradigmatic analysis of transitivity and ergativity in English.
28/11 Charlotta Plejert, ISK: To fix what's not broken. Repair, learning and foreign language talk-in-interaction.
12/12Nigel Musk, ISK: Ystalyfera to Aberystwyth, School to University. The Transitional Language Practices of Four Bilingual Students in Wales.

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18