Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

2000

 

9/2 Angelika Linke, ISK: Sorg, offentlighet och intimitet. Om förändringar av textsorten "dödsannons" under andra hälften av 1900-talet.
23/2 Richard Hirsch, ISK: "The hand is quicker than the mind." Reflektioner kring relationen mellan tal, gest och medvetande.
8/3 Angelika Sjölander-Hovorka, ITUF: Regionalism eller "global village". Europeisk konst från medeltid till nutid.
22/3 Kai Nonnenmacher, Universität Mannheim: "Suppose a man born blind." A short cultural history of blindness, 1750-1850.
5/4 Charles J. Fillmore, University of California, Berkeley: Frame Semantics.
12/4 Frank Baasner, ISK: Sensibility – changes of a key concept in modern European culture.
3/5 Elisabet Hammar, ISK: Latin, franska, tyska, engelska. Striden mellan skolspråken 1807-1946.
17/5 Leon Stassen, Katholieke Universiteit Nijmegen: Parameter clusters in the languages of the world.
13/9 Jacques Chevrier, Université de Paris, Sorbonne: Introduction à la littérature africaine d'expression française.
27/9 Susanne Gehrig, Universität Mannheim: Culture as memory: the significance of collective memory based on the studies of Jan and Aleida Assmann.
11/10 Jan Anward, ISK: Interaktion, identitet och innehållsord.
25/10 Linda Jönsson, ISK: Tal i tal – om anföringar i samtal.
8/11 Françoise Monnoyeur: Descartes and Queen Christina of Sweden.
22/11 Lars Ahrenberg & Magnus Merkel, IDA: Maskinöversättning – lingvistik, statistik eller artificiell intelligens?
6/12 Angelika Linke, ISK: Om den successiva konstruktionen av sociokulturella koncept i vardagligt språkbruk – eller – hur kunde "kids" bli tyska?

Seminarier 2021


Tidigare Års HÖGRE seminarier

 


Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-01-18