Göm menyn

Doktorandkurser / Avancerad nivå

Forskarskolan Språk och kultur i Europa erbjuder följande kurser som kan läsas både som doktorandkurser och fristående kurser på avancerad nivå:

Kurser våren 2018:

Discussing European Culture, 5 ECTS

Kurser hösten 2017:

Interaction Analysis, 7,5 ECTS 


Tidigare kurser:

Vetenskapsteori: Lingvistik och litteratur (LiLi 2), 7,5 hp

Litteraturteori, 7,5 hp

Sensibility in Early Modern French Literature, 3 hp

Perspektiv på tidigmodern europeisk litteratur, 7,5 hp

Lingvistik och Litteraturvetenskap (LiLi 1): Språk och subjektivitet, 7,5 hp

lnstitutionalizing National Cultural Memory: The Role of Histories of Literature, 3 hp     

 

Sidansvarig: agnese.grisle@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 08 13:18:07 CET 2017